Liikevaihto ja myynnin arvo kasvoivat - liiketoiminnan kulut söivät tulosta

Turkistuottajat Oyj Joukkoviestimille 9. heinäkuuta 2002 Liikevaihto ja myynnin arvo kasvoivat - liiketoiminnan kulut söivät tulosta Turkistuottajat Oyj:n liikevaihto nousi 1. syyskuuta 2001 alkaneella ja 31. toukokuuta 2002 päättyneellä katsauskaudella 20,6 miljoonaan euroon, joka on 12 prosenttia enemmän kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Myynnin arvo nousi 11 prosenttia eli 262 miljoonaan euroon minkinnahkojen viisi ja ketunnahkojen 14 prosenttia edellistä vastaavaa katsauskautta korkeamman hintatason ansiosta. Yhtiö järjesti katsauskaudella viisi huutokauppaa, joissa myytiin lähes 2,5 miljoonaa minkinnahkaa (2,2 miljoonaa edelliskaudella), reilut 1,4 miljoonaa ketunnahkaa (1,5 miljoonaa edelliskaudella) ja 440.000 karakullampaannahkaa (670.000 edelliskaudella). Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat 24 prosenttia 21 miljoonaan euroon. Vastaanotettujen nahkamäärien lisääntyminen, it-investoinnit, Saga Furs of Scandinavialle suoritettavien markkinointimaksujen nousu sekä Kaustiselle perustetun nahkontakeskuksen käynnistäminen kasvattivat kuluja edelliskaudesta. Katsauskauden liikevoitto oli 330.000 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,2 miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoitustuotot olivat 2,2 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,5 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 4,4 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,87 euroa). Konsernin omavaraisuusaste heikkeni katsauskauden aikana 46,4 prosenttiin (toukokuun 2001 lopussa 56,2 prosenttia). Myyntisaamiset olivat katsauskauden päättyessä 53 prosenttia suuremmat kuin toukokuun 2001 lopussa. Tämä johtui hintatason nousun lisäksi siitä, että myynti painottui edellistä vastaavaa katsauskautta voimakkaammin tammi-helmikuun huutokauppaan ja siitä, että huhtikuun huutokauppa järjestettiin edellistä vuotta myöhempänä ajankohtana. Myyntisaamisiin ei sisälly oleellista luottotappioriskiä. Maksuvalmius säilyi hyvänä koko kauden. Tilikauden 1.9.2001 - 31.8.2002 viimeinen huutokauppa järjestettiin 1.- 5. kesäkuuta 2002. Huutokaupassa myytiin 1,5 miljoonaa minkinnahkaa (40 prosenttia enemmän kuin vastaavassa huutokaupassa vuotta aiemmin) ja 510.000 ketunnahkaa (yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin). Ketunnahkojen hinnan lasku ja Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon johtivat siihen, että huutokaupan myynnin arvo jäi alhaisemmaksi kuin edellisvuoden vastaavan huutokaupan. Koko tilikauden myynnin arvo ja konsernin liikevaihto nousevat sen sijaan edellistilikautta korkeammiksi. Liikevaihdon kasvusta huolimatta koko tilikauden tulos jäänee edellisen tilikauden tulosta heikommaksi. It-investoinnit, lisääntyneet maksut Saga Furs of Scandinavialle ja Kaustisen nahkontakeskuksen käynnistäminen rasittavat yhtiön tulosta kuluvalla kaudella. Valuuttakurssivoittoja ei liiemmin uskota kertyvän edellisen tilikauden tapaan. Lisätietoja: Viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. (09)849 8332 ja 050 512 0322 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00300/wkr0002.pdf