Maatalousselonteko unohtaa maaseudun menestystarinat

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n (STKL) toiminnanjohtaja Tuula Dahlman pitää eduskunnan lähetekeskusteluun tänään tulevaa maatalousselontekoa vanhan kertauksena. Hän kaipaa poliittisilta päätöksentekijöiltä ohjelmaa koko maaseudun elinvoimaisuuden turvaamisesta. Pelkästään elintarvikkeiden tuotanto ei pidä maaseutua pystyssä. - Tarvitaan monia tukijalkoja, kannattavaa yrittäjyyttä. Noin 200 miljoonan euron vientitulot tuova turkistuotanto on todellinen menestystarina, Tuula Dahlman sanoo. Dahlmanin mukaan sukupolvenvaihdokset ja suuret investoinnit ovat turkiseläinkasvatuksen nykypäivää. Tuottajien keski-ikä on tosin alhaisempi kuin perinteisessä maataloudessa, 49 vuotta, mutta erityisesti minkintuotantoon tarvitaan uusia, nuoria yrittäjiä. Uusien EU-maitten, esimerkiksi Puolan turkistuotannossa on valtava investointibuumi, ja minkintuotannossa Puola on jo ajanut Suomen ohi. - Turkiseläinten kasvattajat eivät halua tuotantotukia vaan tukea yrittämisen edellytyksiin. Tämä tuki palautuu yhteiskunnalle moninkertaisena verotulojen ja työllisyyden kautta. Nykyjärjestelmä asettaa maaseudun elinkeinot eriarvoiseen asemaan, eikä maatalousselonteko esitä tilanteeseen muutosta. Minkkihallin rakentaja ei saa euroakaan investointiavustusta, jota muiden eläinsuojien rakentamiseen ja peruskorjaukseen myönnetään 45 prosenttia. - Turkistuotanto edistää koko maatalouden kierrätystä. Turkiseläinten rehun raaka-aineena käytetään vuosittain noin 200 miljoonaa kiloa teurastamoiden ja kalateollisuuden sivutuotteita sekä 60 miljoonaa kiloa rehuviljaa. Tämä linkittää turkiseläinkasvatuksen saumattomasti muuhun maatalouteen. Teuras- ja kalasivutuotteet pitäisi muuten hävittää, mikä maksaisi vuosittain jopa kymmeniä miljoonia euroja. LISÄTIETOJA: Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman (STKL), puh. 050 570 2951, myös viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä (Turkistuottajat Oyj), puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Liitteet & linkit