Minkkien kasvatuksen jatkuminen Ruotsissa sai tukea lakineuvostolta

Ruotsin lakineuvosto (lagråd) kyseenalaisti eilisessä lausunnossaan Ruotsin hallituksen ehdotuksen, joka käytännössä lopettaisi minkinkasvatuksen naapurimaassa. Juristeista koostuva, ehdotusten lain- ja perustuslainmukaisuuden tutkiva elin totesi selvityksessään mm., että ehdotuksen perustelut – eläinten hyvinvoinnin parantaminen – eivät ole vakuuttavia. Lausunnossa todetaan mm., että uiminen ei nykyisten tutkimustulosten valossa ole minkkien biologinen tarve. Näin ollen lainsäädännölle, joka vaatisi uimismahdollisuutta, ei ole riittävää pohjaa. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n varapuheenjohtaja Markku Kestilä on tyytyväinen asian saamasta käänteestä. - Vaikka Ruotsin sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus voi tietenkin viedä asiaa eteenpäin suunnittelemallaan tavalla, lakineuvoston kantaa ei täysin voi sivuuttaa. Italian parlamentin toinen kamari päätyi kolme viikkoa sitten hyväksymään lain, jonka mukaan Euroopan Neuvoston säännökset riittävät säätelemään turkiseläinkasvatusta maassa. Mm. vaatimus uima-altaista poistettiin. - Toivoa sopii, että Ruotsissakin terve järki voittaa. Lisätietoja: STKL ry:n varapuheenjohtaja Markku Kestilä, puh. 0400 798 736, Turkistuottajat Oyj:n viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Liitteet & linkit