Turkisrehun fosforipitoisuus alentunut - Elinkeinon tavoitteena ympäristökuormituksen vähentäminen

Turkiseläinrehussa käytettävien teurassivutuotteiden laatu on parantunut kuluneen vuoden aikana. Viime talvena turkiseläinrehun valmistajat ja teurastamot sopivat yhteisistä tavoitteista, joiden avulla esimerkiksi Atria Oyj on onnistunut vähentämään fosforin määrää parhaimmillaan 30-40 prosenttia nauta- ja sikateurassivutuotteistaan. Teurassivutuotteet ovat turkiseläinrehun tärkein raaka-aine. Niiden osuus valmiissa rehussa on syksyisin jopa 50 prosenttia. Kaikkiaan turkiselinkeino käyttää kyseisiä tuotteita noin 120 miljoonaa kiloa vuodessa. Laadun paraneminen nosti vastaavia raaka-ainekustannuksia yli 10 prosentilla. Ympäristön fosforitase kuitenkin koheni, kun rehun mukana tilalle tulevan fosforin määrä laski. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Tuula Dahlman, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, puh. 050 570 2951, johtaja Juha Grön, Atria Oyj, puh. 0400 684 224

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Liitteet & linkit