Vakuutusmaksujen meklaripalkkio edelleen veroton

Report this content

Vakuutusmaksujen meklaripalkkio edelleen veroton Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (SVK) julkisti 29.10.2002 tiedon, jonka mukaan vakuutusmeklarin välityksellä tehdyn vakuutussopimuksen välityspalkkio on verollinen, jos sitä ei ole erikseen eritelty vakuutusmaksussa. Suomen Vakuutusmeklariliitto huomauttaa, että tieto on tulkinnanvarainen, koska sitä koskeva valitusmenettely on vielä kesken Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. On muistettava, että jos välityspalkkio on eritelty vakuutuskirjassa, se on verovapaa. Toteutuessaan verovaikutus olisi noin kolme prosenttia. Suomen Vakuutusmeklariliitto katsoo, että tällaisen tiedon julkistamisella pyritään vahvistamaan vakuutusyhtiöiden kilpailuasemaa. Voimassa olevan käytännön mukaisesti vakuutusmeklarin välityksellä tehdystä vakuutussopimuksesta vakuutusyhtiön palkkio maksetaan suoraan meklarille; asiakkaalle vakuutus on hinnaltaan sama kuin vakuutusyhtiön kanssa tehdyssä vakuutuksessa. SVK:n tavoittelema tilanne, jossa asiakas maksaisi meklaripalkkion itse, nostaisi vakuutusten maksutasoa ja tukisi vakuutusyhtiöiden taloutta. Vakuutusmeklarit hoitavat huomattavan osan vakuutusten välityksestä ja myynnistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Toimiala on kasvattamassa osuuttaan myös Pohjoismaissa ja Suomessa, jossa tällä hetkellä meklarit välittävät vakuutuksista noin 15-20 prosenttia. Euroopan unionin alueella myös vakuutusliiketoiminnan vapaata kilpailua vahvistetaan kartellikiellolla, jonka mukaisesti vakuutusyhtiöt eivät voi tehdä yhteistä hinnoittelua, vaan ne joutuvat toimimaan markkinoiden mukaisesti. - Norjassa vakuutusyhtiöt päättivät lokakuussa yhteisestä hinnoittelusta. Vakuutusmeklaritoiminta on luvanvaraista. Suomen Vakuutusmeklariliitossa on tällä hetkellä 23 jäsentä, jotka Vakuutusvalvontavirasto on hyväksynyt vakuutuksenvälittäjärekisteriin. Lisätiedot: Suomen Vakuutusmeklariliitto Jorma Hakonen Heath Lambert Finland Oy Puh. 774 0620, 0400 706 403 jorma.hakonen@lambert.fi www.suomenvakuutusmeklariliitto.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi