Tutkimus: Linux yhä suositumpi palvelinkäyttöjärjestelmä yrityksissä

21.8.2013 Tuore IT-johtajien keskuudessa tehty kansainvälinen tutkimus osoittaa, että peräti 83 prosenttia yrityksistä käyttää avoimen lähdekoodin Linux-käyttöjärjestelmiä palvelinympäristöissään. IT-johtajien mukaan tärkeimmät syyt käyttää Linuxia ovat alhaisemmat kokonaiskäyttökustannukset (TCO), parempi suorituskyky ja riippumattomuus toimittajista. 

Yritystason Linux-toimittaja SUSEn toimeksiannosta tehty tutkimus* osoittaa Linuxin saavuttaneen ennätyksellisen vahvan aseman yritysten palvelinympäristöjen käyttöjärjestelmänä. Tutkimusta varten haastateltiin keskisuurissa ja suurissa yrityksissä toimivia IT-johtajia. Tärkeimpiä syitä kasvulle ovat alhaisemmat kokonaiskäyttökustannukset (TCO), Linuxin parempi suorituskyky ja riippumattomuus toimittajista.
 
83 prosenttia tutkimukseen vastanneista IT-johtajista kertoi käyttävänsä tällä hetkellä Linuxia edustamansa yrityksen palvelinympäristössä. Yli 40 prosenttia yrityksistä käyttää Linuxia pääasiallisena palvelinalustana tai yhtenä tärkeimmistä palvelinalustoista.

IT-johto valitsee Linuxin yhä useammin liiketoimintakriittisten sovellusten palvelinalustaksi. Vastaajista käyttää tai aikoo käyttää Linuxia alustana seuraavan 12 kuukauden aikana: Tietokantoihin (69 %), tiedon varastointiin (62 %), liiketoiminta-analytiikkaan (62 %), asiakastietojärjestelmiin (42 %) ja toiminnanohjaukseen (31 %).

Tutkimuksen tuloksia: 
- Yleisimpiä Linux-alustalla olevia sovelluksia ovat: Tietokannat (17 %), liiketoiminta-analytiikkaratkaisut (17 %), verkkopalvelimet (14 %), asiakastietojärjestelmät (12 %) ja tiedon varastointi (12 %).
- Tietoturva, kokonaiskäyttökustannukset ja korkean käytettävyyden ominaisuudet ovat IT-johtajien mukaan tärkeimpiä syitä harkita liiketoimintakriittisten sovellusten migraatiota Linuxiin.
- Lähes 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että avoimen lähdekoodin Linux-alusta turvaa organisaatioille parhaiten riippumattomuuden toimittajista.

“On selvää, että Linuxin asema on vahvistunut suurten ja skaalautuvien pilviympäristöjen alustana sekä yritysten työkuormien palvelinalustana, joita on tähän mennessä haluttu käyttää RISC/UNIX-järjestelmissä tai suurissa Microsoftin palvelinkäyttöjärjestelmissä”, kertoo tutkimusyhtiö Forresterin johtaja ja johtava analyytikko Richard Fichera.

“Yritykset, jotka eivät harkitse Linuxia vaihtoehtona konesaliympäristöjensä modernisointiin ovat vaarassa taantua taloudellisesti ja teknologisesti”, sanoo SUSEn johtaja Michael Miller.

Lisätietoja:

Kim Aaltonen, toimitusjohtaja, SUSE Suomi, puh. 040 756 7929, kim.aaltonen@suse.com

* SUSEn toimeksiannosta tehtyä tutkimusta varten haastateltiin lähes 200 yrityksen IT-johtajaa, joista 51 prosenttia edusti yli 5000 työntekijää työllistäviä yrityksiä eri toimialoilta. Tutkimus toteutettiin huhti- ja toukokuussa 2013, ja on luettavissa osoitteessa www.suse.com/linux-momentum. Lisätietoja SUSE Linux Enterprisen tarjoamista eduista www.suse.com/products.

www.suse.com.

http://blogs.forrester.com/richard_fichera/13-07-02-taking_stock_of_linux_maturation_continues