• news.cision.com/
  • SVENSKA SKOGSPLANTOR/
  • Yhteistyöhankkeessa testataan ympäristöystävällistä torjuntamenetelmää tukkimiehentäitä vastaan kahden vuoden kenttäkokeessa

Yhteistyöhankkeessa testataan ympäristöystävällistä torjuntamenetelmää tukkimiehentäitä vastaan kahden vuoden kenttäkokeessa

Report this content

Toukokuussa istutettiin ensimmäinen kahdesta Conniflex-käsitellystä kuusentaimierästä ​​Tornatorin maille Etelä-Suomeen. Tarkoitus on tutkia sekä uuden, mekaanisen torjuntamenetelmän että maanmuokkauksen vaikutusta taistelussa tukkimiehentäitä vastaan. Tutkimus toteutetaan Luken, Svenska Skogplantorin, Tornatorin ja BCC:n yhteistyönä.

- Koe suoritetaan kuudessa valitussa kohteessa, joissa tukkimiehentäitä oletetaan esiintyvän. Vertailuja tehdään käsittelemättömien, Conniflexillä suojattujen ja kemiallisesti käsiteltyjen kuusentaimien välillä sekä muokatussa että muokkaamattomassa maassa. Tutkimuksen kesto on kaksi vuotta ja tavoitteena on kerätä lisää tietoa sekä hyönteisten ja myyrien torjunnasta, ns. bioottisista riskeistä, että abioottisista riskeistä, joihin lasketaan mm. kuivuus- ja hallavauriot. Ensimmäisen kierroksen aikana istutetaan puolet yhteensä 2400 taimesta, eli 1200 kuusentainta, arviointia varten, kertoo Luonnonvarakeskus Luken tutkija Tiina Laine ja jatkaa:

- Tutkimuksessa seurataan tukkimiehentäin aiheuttamia vaurioita, mutta myös muita taimivaurioiden syitä. Kuolleet taimet kaivetaan maasta ja tutkitaan, löytyykö merkkejä tukkimiehentäin tai kuusen juurinilurin aiheuttamista tuhoista.

Svenska Skogsplantor, Ruotsin suurin metsätaimien tuottaja, odottaa mielenkiinnolla ja luottavaisesti tutkimuksen tuloksia.

- Tukkimiehentäin aiheuttamat vahingot ovat pahimpia Etelä- ja Keski-Ruotsissa. Näillä seuduilla suojaamme n. 90% taimistamme Conniflexin avulla. Kokemukset ovat erittäin positiivisia ja tutkimukset osoittavat, että suojavaikutus vastaa kemiallisia torjunta-aineita ja on jopa parempi kahden vuoden seuranta-ajalla. Siksi uskomme, että vastaavia tuloksia saavutetaan myös Suomessa, sanoo Svenska Skogsplantorin johtaja Roger Johansson.


Tietoja Conniflexistä
Tukkimiehentäi on yksi metsänuudistamisen vaikeimmista vihollisista. Ruotsissa tuhot ovat suurimmat maan etelä- ja itäosissa. Tuoreessa taimikossa tukkimiehentäit saattavat vioittaa ja jopa tappaa 80 prosenttia käsittelemättömistä taimista. Conniflex on täysin myrkytön torjuntamenetelmä. Taimi suojataan mekaanisesti hiekkapinnoitteella, joka suojaa tainta kaksi kasvukautta. Conniflexiä on käytetty Ruotsissa jo vuodesta 2008, ja se on siellä yleisin käytössä oleva torjuntamenetelmä. Jo yli 400 miljoonaa kuusi- ja mäntytainta on käsitelty Conniflexillä. Ruotsissa kielletään kemiallisten torjunta-aineiden käyttö tukkimiehentäitä vastaan FSC- ja PEFC-sertifioinnin puitteissa vuodesta 2020.

* Luvut SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

Lisätietoja:
Johan Grönros, asiakasjohtaja Suomi, Svenska Skogsplantor, 0407 552 897, johan.gronros@skogsplantor.se (suomi / ruotsi)
Roger Johansson, johtaja, Svenska Skogsplantor, +46 70 686 18 22, roger.johansson@skogsplantor.se (ruotsi / englanti)
Tom Jägestedt, viestintäpäällikkö, Svenska Skogsplantor +46 10-544 97 30, tom.jagestedt@skogsplantor.se (ruotsi / englanti)
Sveaskogin lehdistöpalvelu, +46 8-655 90 50

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Toukokuussa istutettiin ensimmäinen kahdesta Conniflex-käsitellystä kuusentaimierästä ​​Tornatorin maille Etelä-Suomeen. Tarkoitus on tutkia sekä uuden, mekaanisen torjuntamenetelmän että maanmuokkauksen vaikutusta taistelussa tukkimiehentäitä vastaan. Tutkimus toteutetaan Luken, Svenska Skogplantorin, Tornatorin ja BCC:n yhteistyönä.
Tweettaa