Kulissijärjestöt tiukempaan seurantaan

Syöpäjärjestöt toivovat, että Syöpäsairauden tuki ry:n kaltaiset kulissikampanjat olisivat niin tiukassa julkisuuden ja viranomaisten seurannassa, että kansalaiset tietäisivät kenelle tukensa lahjoittavat.

Suomen Syöpäyhdistys, jolla on 16 jäsenjärjestöä, on vuonna 1936 perustettu valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö. Syöpäjärjestöillä on jäseniä lähemmäs 150 000. Syöpäjärjestöjen pääsihteeri on lääketieteen ja kirurgian tohtori Harri Vertio ja hallituksen puheenjohtaja professori Heikki Joensuu. Syöpäjärjestöt ovat voittoa tuottamattomia, yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Tarkoituksena harhautus Syöpäsairauden Tuki ry aloitti toimintansa 27.3.2002 perustamalla Internetiin sivut, joiden tietosisältö oli otettu Syöpäjärjestöjen virallisilta sivuilta. Suomen Syöpäyhdistyksen tiedotusosaston 28.3.2002 yhteydenoton jälkeen sivujen sisältö muuttui. Tämän jälkeen yhdistyksiin alkoi tulla kyselyitä aggressiivisesta kampanjoinnista. Samaan aikaa mm. Työvoimatoimiston sivuilla haettiin tunti- ja provisiopalkkaisia puhelinmyyjiä "hyväntekeväisyyskampanjaan, jolla autetaan lapsipotilaita ja vähävaraisia sairastuneita". Jo huhtikuussa 2002 yhdistyksen puhelintyössä ollut henkilö epäili toiminnan oikeellisuutta. Kävi ilmi, että yhdistys myi mm. 42 euron kannatustukipakettia, jolla saattoi kannattaa yhdistystä, mutta joka ei oikeuttanut jäsenyyteen, toisin sanoen saamaan sananvaltaa yhdistyksen hallinnossa. Maksua karhuttiin asiakkailta kovasanaisesti. Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri Liisa Elovainio otti kesäkuussa 2002 yhteyttä Kuluttajaviranomaisiin, kun Hufvudstadsbladet oli asiasta kirjoittanut. Tuossa vaiheessa Syöpäsairaiden tuki ry antoi ymmärtää sivuillaan, että osa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen tuottamasta kurssitoiminnasta oli sen omaa. Kuluttajaviranomaisten 17.7. päivätyssä vastauksessa todettiin, että "tällainen markkinointi voi olla harhaanjohtavaa, erityisesti taloudellisen edun saavuttamiseksi". Kahden lakimiehen allekirjoittamassa päätöksessä kuitenkin todetaan, että "Kuluttajavirasto ei tässä vaiheessa lähde tarkemmin selvittämään yhdistyksen markkinointia. Jos aihetta ilmenee, otamme asian tarkemmin tutkittavaksi". Päätöksen perusteluna oli sisäministeriössä käynnistetty, rahankeräystä koskevan lain valmistelutyö. Kuluttajavirasto rajasi oman roolinsa selkeästi: yhdistyksen jäsenyys ei ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kulutushyödyke. Tämän takia kuluttaja-asiamies ei voi ottaa kantaa yhdistyksen kannatusjäsenyyteen, jäsenien hankintaan tai jäsenen oikeudelliseen asemaan yrityksessä. Suomen Syöpäyhdistys oli yhteydessä myös sisäministeriön asiantuntijoihin. Syöpäsairaiden tuki ry haki Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyyttä maaliskuussa 2003. Suomen Syöpäyhdistyksen hallitus torjui 17.3. jäsenyyden, koska "näyttö toiminnasta puuttui". Syöpäjärjestöt tiedotti asiasta julkisuuteen 18.3.2003. Kun keräys- ja tukikampanjoista tuli jatkuvasti palautetta, samoin epäasiallisista puhelinsoitoista, Syöpäjärjestöt varoitti kesäkuussa 2004 kansalaisia Syöpäsairaiden tuki ry:stä. Myös Syöpäjärjestöjen Syöpä-Cancer -aikakauslehdessä on ollut varoituksia epäasiallisista keräyksistä, mm. joulukuussa 2004. MTV3:n 26.1.2005 lähetetystä 45 minuuttia -ohjelmasta ilmenee, että varoituksista ja lukuisista julkisuudessa olleista jutuista huolimatta yhdistys on pystynyt keräämään kansalaisilta rahaa. Suomen Syöpäyhdistys korostaa, että se ei tee varainhankintaa puhelimitse.