Taloustutkimuksen kysely: Savuttomuus ei aiheuta asiakaskatoa

Taloustutkimuksen kysely: Savuttomuus ei aiheuta asiakaskatoa Hengitysliiton, Suomen ASH:n, Suomen Sydänliiton ja Suomen Syöpäyhdistyksen yhteinen tiedote ravintoloiden savuttomuutta koskevasta Taloustutkimuksen Omnibuskyselystä 11.-27.10.2004. Ravintoloiden ja baarien siirtyminen savuttomuuteen ei aiheuttaisi asiakaskatoa. Taloustutkimuksen lokakuussa tekemän kyselyn mukaan 66% vastaajista ei muuttaisi käyttäytymistään suuntaan tai toiseen, 20 prosenttia lisäisi käyntejään savuttomissa ravintoloissa tai baareissa ja vain 12% vastaajista vähentäisi käyntejään. Kaksi prosenttia vastaajista ei osannut arvioida muutoksen vaikutuksia omiin tapoihinsa. Hengitysliiton, Suomen ASH:n, Suomen Sydänliiton ja Suomen Syöpäyhdistyksen toimeksiannosta Taloustutkimuksen tekemä tutkimus toteutettiin runsaan kahden viikon aikana lokakuussa. Vastaajia muistutettiin siitä, että viime aikoina on keskusteltu ravintoloiden ja baarien muuttamisesta täysin savuttomiksi. Tämän jälkeen heiltä kysyttiin, muuttaisiko täysi savuttomuus jollakin tapaa heidän omaa ravintolassa ja/tai baarissa käymistään. Tuhannen vastaajan otos edusti kattavasti suomalaista väestöä ja tulokset mahtuvat ± 3% virhemarginaaliin 95 prosentin luotettavuudella. Eniten ravintoloissa käyntejään lisäisivät suurituloiset ja korkeasti koulutetut. Sukupuolten välillä ei ollut suurta eroa. Vastaajista 70 prosenttia oli tupakoimattomia, seitsemän prosenttia tupakoi satunnaisesti ja 23 prosenttia säännöllisesti. Tupakoivien ja tupakoimattomien osuudet ovat yhdenmukaisia Kansanterveyslaitoksen suuremmilla otoksilla tehtyjen väestön tupakoinnin yleisyyttä koskevien tutkimusten kanssa. Näin ollen Taloustutkimuksen tulokset antavat osuvan kuvan kansalaisten suhtautumisesta ravintolatupakoinnin rajoittamiseen. Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, kuinka usein vastaajat ylipäänsä käyvät ulkona. Alle puolet vastaajista (47 %) arvioi käyvänsä yleensä ravintoloissa tai baareissa 2-4 kertaa vuodessa tai harvemmin. Vastaajista 37% arvioi käyvänsä ravintoloissa 1-4 kertaa kuukaudessa ja kuusi prosenttia käyvänsä vähintään 2-3 kertaa viikossa. Tutkimuksesta ilmenee, että savuttomiin ravintoloihin menisivät entistä useammin ei-tupakoivat, 35-54-vuotiaat, nykyisin 1-4 kertaa kuukaudessa ja sitä harvemmin ravintoloissa käyvät ja vähintään ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet vastaajat. Ravintoloissa käyntejään vähentäisivät pääasiassa säännöllisesti tupakoivat, alle 25-vuotiaat, vähintään kahdesti viikossa ravintoloissa tai baareissa käyvät ja perus- tai keskikoulun suorittaneet vastaajat. Nykyistä käyttäytymistään eivät muuttaisi naiset, yli 55-vuotiaat, ei-tupakoivat tai satunnaisesti tupakoivat, ammattikoulun/opiston/lukion suorittaneet tai harvemmin kuin kerran kuukaudessa ravintoloissa/baareissa käyvät vastaajat. Tutkimukseen haastateltiin tuhatta 15-79-vuotiasta henkilöä ja haastatteluja tehtiin 96 paikkakunnalla. Otos painotettiin siten, että luvut vastaavat Suomen väestöä tuhansina. Haastattelut tehtiin henkilöhaastatteluina 11. - 27.10.2004 vastaajien kotona osana Omnibustutkimusta. Lisätietoja: Riitta Muotka, järjestöjohtaja, Hengitysliitto Heli, 09- 752 75102 Tor Jungman, toiminnanjohtaja, Suomen Sydänliitto, 09- 752 752 00 tai Marjaana Lahti-Koski, kehittämispäällikkö, Suomen Sydänliitto, 09 -752 752 25 Harri Vertio, pääsihteeri, Suomen Syöpäyhdistys, 050-567 7558 tai 09-1353 3210 (klo 12.00 saakka ja klo 15.00 jälkeen) Mervi Hara, toiminnanjohtaja, Suomen ASH ry, 09-148 6615 tai 050-460 2324 Hengitysliitto Heli on hengityssairaiden järjestö, jonka tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn puolesta. Suomen Syöpäyhdistys on kansanterveysjärjestö, joka mm. kannustaa väestöä terveyden edistämiseen tiedottamalla syövästä ja järjestämällä syöpää ehkäiseviä ja varhaista toteamista edistäviä joukkotarkastuksia. Suomen Sydänliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka edistää sydän- ja verisuoniterveyttä. Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health) on kansanterveysjärjestö, joka edistää väestön terveyttä ja vahvistaa terveyttä tukevaa ilmapiiriä. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Observer Tiedotepalvelu, http://www.waymaker.fi