Balladilauluista muotoutui taiteenaloja yhdistävä tohtorintutkinto

Tiedote medialle 10.10.2016
Julkaistavissa heti

Maija Karhinen-Ilo käsittelee tohtorintutkinnossaan balladia, kertovan kansanlaulun lajia. Hänen kansanmusiikin alaan kuuluva tohtorintutkintonsa Balladilaulaja, leikaritanssija – Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 21. lokakuuta 2016.

Traagiset, tyypillisimmin rakkautta ja kuolemaa käsittelevät balladit ovat olleet Suomessakin hyvin suosittuja. Niiden kulta-aikaa maassamme elettiin 1800-luvun lopussa. Viidessä jatkotutkintokonsertissaan Karhinen-Ilo toi näyttämölle balladitarinoita eri aikakausilta keskiajalta tähän päivään. Konsertteja inspiroivat sekä balladeihin liittynyt tanssikulttuuri että keskiajan Euroopassa kiertäneet monitaitoiset musikantit, leikarit. Karhinen-Ilo esitti konserteissaan balladeja monitaiteisesti: laulaen, soittaen, tanssien ja draaman keinoja hyödyntäen, yksin ja yhtyeen tai balladitanssiryhmän kanssa toteutettuina kokonaisuuksina. Viimeisessä konsertissaan hän esitti myös itse kirjoittamiaan balladeja ja toi siten tämän laulunlajin myös vahvasti kiinni tähän aikaan.

Kirjallisessa työssään Karhinen-Ilo tarkasteli balladia historiallisena ja elävänä perinteenä. Työ perustuu ajatukseen tutkivasta muusikosta, joka etsii tietoa, materiaaleja ja inspiraatiota historiallisista lähteistä ja käyttää niitä omassa taiteellisessa toiminnassaan. Aineisto pohjautuu erityisesti suomalaisiin balladilähteisiin, mutta mukana on myös kansainvälistä materiaalia. Kirjallisessa työssä avataan sekä balladikulttuurin taustoja että leikarimuusikkojen roolia keskiajalla ja peilataan kansanmusiikissa yleistä monitaiteista muusikkoutta heidän ammattikuvaansa.

Lisätietoja:
Maija Karhinen-Ilo
maija.karhinen-ilo@uniarts.fi

Maija Karhinen-Ilon tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
21.10.2016 klo 12 Musiikkitalo, Black Box

Tohtorintutkinnon otsikko: Balladilaulaja, leikaritanssija. Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen
Kirjallisen työn tarkastajat: Risto Blomster, Kati Kallio
Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: Vesa Kurkela (pj), Anneli Asplund, Heikki Laitinen, Anna-Kaisa Liedes, Hannu Saha
Tarkastustilaisuuden valvoja: Kristiina Ilmonen

MuTri-tohtorikoulu, taiteilijakoulutus

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat: