CARPA5 laajentaa tajuntaa taiteellisen tutkimuksen avulla

Viidennessä CARPA-kollokviossa venytetään inhimillisen kokemuksen rajoja taiteellisen tutkimuksen keinoin. Kolmipäiväisessä taide- ja tutkimustapahtumassa puhuttavat ilmiöt, jotka tavataan laskea paranormaaleiksi, spirituaalisiksi, patologiksi – tai taiteellisiksi! Aiheita käsitellään monitieteisesti ja -taiteisesti.

31.8.−2.9. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa järjestettävän kollokvion teemana on Perilous Experience? Expending Experience through Artistic Research. Ohjelmassa on parikymmentä luentoa, työpajaa ja esitysdemonstraatiota, joiden aiheina ovat erilaiset tavallisesta poikkeavat kokemukset: poissaolon kokemukset; syntymään ja kuolemaan liittyvät kokemukset; uskonnolliset ja hurmiolliset kokemukset; mielen- tai ruumiin poikkeavuuteen liittyvät kokemukset; valon ja äänen kokeminen; neljäs ulottuvuus. Teatterikorkeakoulun tiloihin rakennetaan kolme yleisölle avointa installaatiota, joissa pohdiskellaan hiljaisuuden kokemusta, pelottavien kokemusten jakamista sekä ei-inhimillisten eliöiden kokemuksia.

Kollokvion puhujat edustavat eri tieteen- ja taiteenaloja psykologiasta kulttuurintutkimukseen, taidepedagogiikasta queer-tutkimukseen ja tanssitaiteesta geometriaan. Pääpuhujat ovat Lisa Blackman (Professor in Media and Communications, Goldsmiths, University of London), Etzel Cardeña (Professor, Department of Psychology, Lund University) ja Ray Langenbach (Professor in Live Art and Performance Studies, Uniarts Helsinki).

Lisa Blackman on kiinnostunut muun muassa automaattikirjoituksesta, äänien kuulemisesta, suggestiosta ja automaattisesta toiminnasta, ja hänen tutkimuksiaan on sovellettu myös psykiatriassa.
Etzel Cardeña johtaa tietoisuuden ja epätavallisen psykologian tutkimuskeskus CERCAPia. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa poikkeavat kokemukset, hypnoosin ja dissosiaation neurofenomenologia sekä akuutit psykologiset reaktiot traumaattisiin tapahtumiin.
Ray Langenbach tekee käsitteellisiä performansseja ja myös kirjoittaa kulttuuriteoriasta, performanssista ja homokulttuurista.

CARPA (Colloquium for Artistic Research in Performing Arts) on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen kollokvio, joka keskittyy esittävän taiteen taiteelliseen tutkimukseen. Tapahtuman järjestää tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan viettävä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa.

Tapahtuman verkkosivusto: sites.uniarts.fi/fi/web/carpa

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Projektikoordinaattori Siiri-Maija Heino
siiri-maija.heino@uniarts.fi, p. 050 322 4428