DocMus-tohtorikoulun julkaisu tarjoaa uutta tietoa suomalaisesta modernismista

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulun julkaisu, artikkelikokoelma ”Ijäisen nuoruuden” musiikkia: Kirjoituksia 1920-luvun modernismista tarjoaa uutta tietoa ja tuoreita näkemyksiä Suomen itsenäisyyden alkuvaiheen säveltäjistä, musiikkielämästä ja musiikkikäsityksistä.

Kuva suomalaisen musiikin 1920-luvun modernismista ja aikakauden musiikillisista virtauksista on rakentunut ennen kaikkea kolmen säveltäjän – Aarre Merikannon, Väinö Raition ja Ernest Pingoud’n – varaan. DocMus-tohtorikoulun uudessa artikkelikokoelmassa heidät liitetään vanhempien sukupolvien ja toisaalta 1920-luvun kuluessa julkisuuteen nousseiden nuorten säveltäjien yhteyteen osaksi aikakauden musiikin kokonaiskuvaa. Artikkeleissa käsitellään 1920-luvun modernismia tutkimuskohteena, Jean Sibeliuksen myöhäistuotantoa 1920-luvulla, Selim Palmgrenin pianokonserttoja, 1920-luvun urkumusiikkia, Ernest Pingoud’n lauluja ja pianokappaleita, Erkki Melartinin roolia sävellyksenopettajana ja Väinö Raition teosta Antigone. Lisäksi analysoidaan kansainvälisen uuden musiikin kuvaa suomalaisessa musiikkikirjoittelussa ennen toista maailmansotaa.

”Ijäisen nuoruuden” musiikkia: Kirjoituksia 1920-luvun modernismista on tieteellinen julkaisu, jonka artikkelit ovat käyneet läpi vertaisarvioinnin. Sen ovat toimittaneet FT Matti Huttunen ja MuT Annikka Konttori-Gustafsson. Kokoelmaan ovat kirjoittaneet heidän lisäkseen FM Hanna Isolammi, FT, MuM Tuire Ranta-Meyer, MuT Ville Urponen, MuT Timo Virtanen ja FT Marjaana Virtanen.

”Ijäisen nuoruuden” musiikkia: Kirjoituksia 1920-luvun modernismista (DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 7) on saatavissa nuottikauppa Ostinatossa.

Lisätietoja:

Annikka Konttori-Gustafsson
annikka.konttori-gustafsson@uniarts.fi

Arvostelukappaleiden tilaus:

Ulla Pohjannoro
ulla.pohjannoro@uniarts.fi

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa