Ilpo Laspas tutki Bachin musiikin sovittamista ja tulkitsemista uruilla ja cembalolla

Tiedote medialle 19.11.2015
Julkaistavissa heti

Ilpo Laspas on tohtorintutkinnossaan perehtynyt Johann Sebastian Bachin urku- ja cembalomusiikin esittämiseen ja Bachin teosten sovittamiseen uruille. Hänen tohtorintutkintonsa tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 28. marraskuuta.

Laspaksen viiden jatkotutkintokonsertin kantavana teemana oli idiomaattisuus eli soittimille luontevan musiikin esittäminen sekä idiomaattisuuden rajojen tutkiminen. Konserteissa Laspas esitti Bachin musiikkia erilaisilla uruilla ja cembalolla.

Viidennessä jatkotutkintokonsertissaan Laspas esitti Bachin tyyliin tekemänsä sovituksen Antonio Vivaldin viulukonsertosta yhdessä muiden tekemiensä Bach-sovitusten kanssa. Tämän sovituksen tekemistä ja siihen liittyviä kysymyksiä hän käsittelee myös tutkintonsa kirjallisessa osiossa. Laspas tarkastelee lisäksi niitä periaatteita, joilla Bach itse sovitti Vivaldin viulukonserttoja uruille ja cembalolle.

- Oli kiinnostavaa huomata, miten Bach oli sovituksissaan samaan aikaan systemaattinen ja kuitenkin luova. Kävi ilmi, että hän käytti usein tiettyjä samoja sovitusperiaatteita tehdessään kosketinsoitinsovituksia. Bach teki Vivaldi-sovituksissaan toisinaan yllättäviä ratkaisuja, jotka ovat yleensä musiikillisesti kiehtovimpia, Laspas kertoo.

Laspas toteaa, että Bachin sovitusperiaatteita ei voi aina systemaattisesti lokeroida ”metodiksi” tekemättä samalla jonkinlaista musiikillista vääryyttä Bachin sovituksille.

Lisätiedot:
Ilpo Laspas
ilpo.laspas@uniarts.fi

Ilpo Laspaksen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
28.11.2015 klo 12 Helsingin Musiikkitalo, Organo-sali (Mannerheimintie 13 a)

Taiteellinen osio: Johann Sebastian Bachin musiikin tulkitsemisen eri ulottuvuuksia uruilla ja cembalolla

Kirjallinen työ: Johann Sebastian Bachin kosketinsoitinsovitukset Antonio Vivaldin viulukonsertoista. Bachin sovitusperiaatteet ja niiden soveltaminen

Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: Timo Kiiskinen (pj.), Kati Hämäläinen, Kari Jussila, Elina Mustonen (konsertit 3–4), Olli Porthan ja Ville Urponen

Kirjallisen työn tarkastajat: MuT Olli Väisälä ja MuT Olli Porthan

Tarkastustilaisuuden valvoja: MuT Päivi Järviö

Taiteilijakoulutus, DocMus-tohtorikoulu

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa


Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa