Improvisaatio ja eri musiikkiperinteet antavat eväitä esiintyjän yleisösuhteeseen

Report this content

Tiedote medialle 3.4.2018
Julkaistavissa heti

Viulisti Eeva Oksala esittää tohtorintutkinnossaan, että erilaisten musiikkiperinteiden opiskelu, eri musiikin lajien parissa toimiminen ja improvisaatio-opinnot voivat vahvistaa muusikon esiintyjyyttä ja syventää esiintyjän ja yleisön välistä vuorovaikutusta myös klassisen musiikin konsertissa. Oksalan taiteilijakoulutuksesta valmistuva tohtorintutkinto tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 14.4.2018.

Viidessä jatkotutkintokonsertissaan Oksala tutki, onko kansanmusiikkivaikutteisen viulu- ja kamarimusiikkiohjelmiston avulla mahdollista tuoda tiukoin perintein säädeltyyn klassisen musiikin konserttiperinteeseen vaikutteita muista musiikin lajeista ja teatteritaiteesta. Hän esittää, että monipuolinen toiminta eri musiikin lajien ja teatteritaiteen parissa voi vahvistaa muusikon esiintyjyyttä ja vuorovaikutusta yleisön kanssa. Oksala alkoi 17 vuotta sitten soittaa klassisen musiikin ohella romanimusiikkia ja on sittemmin tutustunut myös muun muassa teatteritaiteeseen.

- Halusin selvittää, miksi nämä sivupolut muuttivat esiintyjyyttäni ja suhdettani yleisöön. Esimerkiksi romanimusiikin improvisatorisuus, voimakas kehollinen eläytyminen, riskinotto ja huomion kohdistaminen yleisöön tuovat esiintymiseen aivan uudenlaista intensiteettiä ja myös kehollisuuden eri tavalla läsnäolevaksi, Oksala kertoo.

Katsekontakti voi kantaa myös pimeään katsomoon

Tutkielmassaan Kohtaamispisteessä – Kohti uudenlaista esiintyjyyttä Oksala esittelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun yleisökontaktikurssilla opitun tekniikan, jossa yleisö voidaan suoran katsekontaktin avulla ottaa aktiiviseksi osaksi esitystä. Hän pohtii, kuinka tällainen poikkeuksellisen voimakas kontakti vaikuttaa esiintyjään ja miten se on muuttanut hänen esiintyjyyttään myös klassisen musiikin taiteilijana. Oksala havaitsi, että tehostetun vuorovaikutusmetodin kuten intensiivisen katsekontaktin opettelu voi muuttaa suhtautumista yleisöön myös klassisen muusikon näkökulmasta perinteisissä esiintymistilanteissa kuten pimeissä saleissa, joissa yleisöä ei näe.

- Yleisökontaktikurssilla kokemieni korostuneesti vuorovaikutuksellisten kohtaamisten jälkeen en voinut ajatella edes katsomossa pimeässä hiljaa istuvaa yleisöä vain vastaanottavana osapuolena, vaan heistä tuli minulle aktiivinen, elävä osa esitystä, Oksala kuvailee.

Oksala toteaa, että kokemukset erilaisista esiintyjän rooleista, eri esiintymisfoorumeista ja esimerkiksi improvisaatiosta tai vuorovaikutuksellisesta yleisösuhteesta voivat auttaa esiintyjää vapautumaan ja löytämään vuorovaikutuksellisia elementtejä myös konserttitilanteissa, joissa esiintyjän ja yleisön roolit on tiukemmin määritelty.

Lisätietoja:
Eeva Oksala
050 361 2152, eeva.oksala@uniarts.fi

Eeva Oksalan tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
14.4.2018 klo 12, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Wegelius-sali, Töölönkatu 28

Taiteellinen osio: Kansanmusiikkivaikutteinen viulu- ja kamarimusiikki
Tutkielma: Kohtaamispisteessä — Kohti uudenlaista esiintyjyyttä
Kirjallisen työn tarkastaja: Eeva Anttila
Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: Merit Palas, Timo Alakotila, Jaakko Kuusisto, Kaija Saarikettu ja Hannu Vasara
Tarkastustilaisuuden valvoja: Anu Vehviläinen

Lue lisää musiikin alan tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia