Jazz ja kansanmusiikki mukaan Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen valtakunnalliseen opetusyhteistyöhön

Tiedote medialle 6.2.2017
Julkaistavissa heti 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian jazzin ja kansanmusiikin koulutuksen edustajat vierailevat Mikkelin musiikkiopistossa opettamassa ja konsertoimassa helmikuussa. Vierailut ovat osa Sibelius-Akatemian ja Suomen Kulttuurirahaston kolmevuotista projektia, jolla tuetaan Sibelius-Akatemian ja suomalaisten musiikkioppilaitosten yhteistyötä. Hankkeeseen osallistuvat nyt ensimmäistä kertaa muutkin kuin klassisen musiikin edustajat. 

Kansanmusiikkiyhtye Armas sekä Jussi Kannasteen, Ape Anttilan ja Jaska Lukkarisen muodostama jazztrio vierailevat Mikkelin musiikkiopistossa 21. ja 22. helmikuuta. He pitävät Mikkelin musiikkiopiston ja Päämajakoulun musiikkiluokkien opiskelijoille työpajoja, joiden kantavana teemana on yhteissoitto ja improvisointi. Kansanmusiikin työpajoissa tutustutaan oppilaiden kanssa paimenmusiikkiin, paimensoittimiin, sävelmistöön. Jazzmusiikin työpajoissa aiheina ovat muun muassa rytmisektiotyöskentely, kommunikaatio, improvisaatio ja jazzohjelmiston hallinta. Työpajojen yhteydessä kokoonpanot konsertoivat Mikkelin musiikkiopiston salissa. Konserttiohjelmiin panoksensa antavat myös työpajoihin osallistuneet lapset ja nuoret. Vierailut ovat myös osa Mikkelin musiikkiopiston Meidän musiikkiopisto –viikon ohjelmaa.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia käynnisti syksyllä 2016 Suomen Kulttuurirahaston tuella laajan valtakunnallisen yhteistyön musiikkioppilaitosten kanssa. Tarkoituksena on tukea musiikkikulttuuria monipuolisesti ja turvata korkeatasoinen musiikin harrastaminen kaikkialla Suomessa. Kolmivuotisen hankkeen kuluessa Sibelius-Akatemian opettajat vierailevat eri musiikkioppilaitoksissa. Opetus järjestetään yhteistyössä paikallisten opettajien kanssa, ja kurssien sisällöt räätälöidään kunkin oppilaitoksen tarpeiden mukaan.

Lisätiedot konserteista ja opetusvierailuista:
Lyömäsoitinten soiton opettaja Janne Ikonen, Mikkelin musiikkiopisto
puh. 040 575 3475, janne.ikonen@mlimo.fi

Lisätiedot Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen valtakunnallisesta kehittämishankkeesta:
Koordinaattori Nina Lackman, 
nina.lackman@uniarts.fi

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin ja jazzin opetusvierailu Mikkelissä 21. ja 22.2. 2017
AIKATAULU

Kansanmusiikki

Jazz

Media on tervetullut seuraamaan opetusta ja konsertteja. Etukäteisyhteydenotot Janne Ikonen: janne.ikonen@mihmo.fi

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus on tarkoitettu Suomessa koulua käyville nuorille, joilla on hyvä musiikillinen koulutettavuus. Sen tavoitteena on saada musiikillisesti kyvykkäimmät lapset ja nuoret korkeatasoisen musiikinopetuksen piiriin jo ennen korkeakouluikää. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. 

www.uniarts.fi

Avainsanat: