Kansanlaulaja Sirkka Kosonen: Intuitio tärkeää taiteilijan kehitykselle

Kansanlauluimprovisaatiosta syntyi tohtorintutkinto

Kansanlaulajana ja pitkän linjan pedagogina tunnettu Sirkka Kosonen on käsitellyt tohtorintutkinnossaan kansanlaulajuutta, erilaisten etnisten äänenmuodostusten käyttöä sekä lauluimprovisaatiota eri musiikkityyleissä. Kososen tohtorintutkinto Kitapurjein tuntemattomaan - Tyylien välillä liikkuva improvisointi ja laulajan kehitys tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 16. joulukuuta 2017.

Persoonallisen ja monipuolisen äänen omaavan Kososen erikoisalaa ovat erilaiset laulutekniikat, joita hän yhdistelee ääni-improvisointiin. Jatkotutkintokonserteissaan Kosonen tarkasteli viittä keskenään erilaista improvisointiympäristöä: jazzia, kansanmusiikkia, taidemusiikkia, oopperaperformanssia sekä elektroakustista musiikkia. Hän käytti konserteissa erilaisia etnisiä laulutekniikoita kuten muun muassa joikua, kurkkulaulua, karjakutsuja, pygmilaulua ja jodlausta.

- Kansanlaulajana ja tutkivana taiteilijana minua kiinnostaa improvisoiden syntyvä musiikki. Jatkotutkintokonserteissani improvisointiini vaikuttivat musiikillisten ja äänenkäytöllisten tekijöiden lisäksi kehollinen kosketus, liike, esitysvalo sekä yleisön läsnäolo, Kosonen toteaa.

Tohtoritutkintoonsa sisältyvässä kirjallisessa tutkielmassa Kosonen tarkastelee improvisaatiotyöskentelyn vaikutusta laulajan kehittymisessä sekä esittelee kansanomaisia äänenkäyttötapoja ja näkemyksiään niiden merkityksestä omaan ilmaisuunsa.

- Tutkintoni myötä oivalsin, kuinka suuri merkitys taiteilijan kehitykselle on sillä, että luottaa intuitioon. Tämä oivallus syntyi tutkintokonserttien jälkitarkastelun ja työpäiväkirjan avulla, Kosonen kertoo.

Lisätiedot:
Sirkka Kosonen
sirkka.kosonen@uniarts.fipuh. 0400 563 323

Sirkka Kososen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
16.12.2017 klo 12, Musiikkitalo, Black Box, Mannerheimintie 13

Tutkinnon otsikko: Kitapurjein tuntemattomaan - Tyylien välillä liikkuva improvisointi ja laulajan kehitys
Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: Anneli Asplund, Anna-Kaisa Liedes, Aija Puurtinen, Vesa Kurkela, Heikki Laitinen ja Hannu Saha
Kirjallisen työn tarkastajat: MuT Maija Karhinen ja FT Risto Blomster
Tarkastustilaisuuden valvoja: Professori Kristiina Ilmonen

Kososen kolmas jatkotutkintotilaisuus, Kitapurjein tuntemattomaan –konserttti Youtubessa (Musiikkitalon Camerata-sali, 28.4 2013) 

Kososen neljäs jatkotutkintotilaisuus, oopperaperformanssi Tori - Oopperaa arjessa III Youtubessa (Kuopion tori 19.9.2014) 

Otteita Kososen viidennestä jatkotutkintotilaisuudesta More and Most Youtubessa (Musiikkitalon Black Box –sali 30.10.2015)


Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat: