Miten esittää erilaisuutta?

Performing otherness -konferenssi
16.-17.11.2017
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6)

Kenen tarinoita teattereissa kerrotaan ja miten? Miten toiseutta voidaan esittää vastuullisesti ja eettisesti? Mitä tekemistä poliittisella korrektiudella on taiteen kanssa vai onko mitään?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 16.‒17.11.2017 järjestettävässä Performing Otherness -konferenssissa, joka kerää tulevaisuuden teatterintekijöitä ympäri Euroopan Helsinkiin pohtimaan toiseuden tematiikkaa.

Toiseuden teema nousee meillä vahvasti omien opiskelijoidemme keskuudessa ja sitä kautta myös Teatterikorkeakoulun esityksiin, toteavat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen professorit Elina Knihtilä ja Hannu-Pekka Björkman.

Taide ja sen käsittelemät teemat heijastavat yhteiskunnan muuta rakennetta, professorit arvelevat.

Toiseus on monimuotoinen ja mielipiteitä herättävä käsite, jolla on pitkä historia eri akateemisissa perinteissä. Toiseutta on pohdittu suhteessa muun muassa sukupuoleen, rotuun ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Konferenssissa toiseutta tutkitaan moninaisista näkökulmista kutsuttujen pääpuhujien ja opiskelijoiden puheenvuoroissa sekä paneelikeskustelussa.

Tasa-arvokysymykset ovat koko maailmaan laajuisesti pinnalla tällä hetkellä, ja luulen sen liittyvän länsimaisen kulttuurin moraaliseen kriisiin ja itsearviointiin, sanoo Knihtilä.

Konferenssin pääpuhujat ovat taiteilijat Jamila Johnston-Small ja Teemu Mäki sekä professori Tiina Rosenberg. Lisäksi kuullaan opiskelijoiden presentaatioita omasta taiteellisesta työstään ja paneelikeskustelu, jossa pohditaan taiteen vapautta suhteessa vastuullisiin representaatioihin. Torstain iltaohjelmassa nähdään näyttelijä Anna Paavilaisen palkittu esitys Play Rape ja irrotellaan opiskelijoiden suunnittelemassa Whiteness on Display -klubi-illassa.

Rekisteröityminen 10.11. mennessä www.lyyti.in/PLETA100

Tapahtuman ohjelma: https://sites.uniarts.fi/web/pl.eta/conferences

Lisätietoa: Tuottaja Johanna Autio, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, johanna.autio@uniarts.fi, p. 0400 792009

Performing Otherness -konferenssi on osa Creative Europe -ohjelman rahoittamaa Platform of European Theatre Academies (Pl.ETA /www.pleta.eu) -hanketta. Konferenssin järjestävät Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Latvian Kulttuuriakatemia yhteistyössä Baltic Circle -teatterifestivaalin kanssa.

Platform for European Theatre Academies (Pl.ETA) -hanke yhdistää kahdeksan taidekorkeakoulua kahdeksasta maasta. Verkosto avaa uusia eurooppalaisia yhteistyömahdollisuuksia ja antaa nuorille nouseville teatterintekijöille näkymä eurooppalaisen teatterin eri traditioihin. Hanke pyrkii lisäämään eurooppalaisen teatteritaiteen monimuotoisuutta ja kehittämään uutta teatterin tekemisen tapaa. PLETAn puitteissa toteutetaan vuosien 20162018 aikana 12 yhteistyöproduktiota ja opintokokonaisuutta. 

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa