Niklas Pokki kehitti tohtorintutkinnossaan uusia prima vista –harjoituksia pianisteille

Report this content

TIedote medialle 7.11.2016
Julkaistavissa heti 

Maamme eturivin pianopedagogina tunnettu Niklas Pokki pureutui taiteellisessa tohtorintutkinnossaan prima vista –soiton opettamisen haasteisiin ja vertaili wieniläisklassista ja venäläistä pianomusiikkia. Tutkinto tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 18. marraskuuta 2016.

Tohtorintutkintonsa taiteellisessa osiossa Pokki tarkasteli wieniläisklassisen ja venäläisen pianomusiikin musiikillisen kerronnan eroavuuksia. Hän esitti viidessä jatkotutkintokonsertissaan useita pianokirjallisuuden kulmakiviä muun muassa W.A. Mozartilta, Franz Schubertilta, Igor Stravinskilta ja Sergei Prokofjeviltä.

Prima vista -soitto tarkoittaa musiikkikappaleen soittamista nuoteista ensi näkemältä. Tohtorintutkintonsa kirjallisessa osiossa Prima vista -soiton harjoittelu ja opettaminen – pedagoginen näkökulma pianistien prima vista -taidon kehittämiseen Pokki halusi tutkia ja kehittää tehokkaita tapoja harjoitella ja opettaa prima vista -soittoa. Hän jaotteli prima vista -soittotaidon useisiin eri osataitoihin. Näitä ovat muun muassa nuottikuvan hahmottaminen, ennakoiminen, klaviatuurin hahmottaminen ja pianistis-musiikillisten mallien hallinta. Tutkimuksensa tuloksena Pokki kehitti kokoelman harjoituksia ja harjoittelumenetelmiä, joiden avulla prima vista -soiton ongelmia voidaan ratkoa yksi osa-alue kerrallaan.

- Heikkoudet jonkin osataidon hallitsemisessa voivat olla pullonkaulana kokonaistaidon kehittämiselle. Siksi näitä osataitoja voi ja kannattaa harjoittaa erikseen, Pokki toteaa.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Esittävän säveltaiteen tutkimuksia -sarjassa julkaistavassa kirjallisessa työssään Pokki myös asettaa aiemman prima vista -tutkimuksen keskusteluun omien pianististen ja pedagogisten kokemustensa kanssa ja esittelee käytännön työssään kehittämiään tapoja harjoitella prima vista -soiton osataitoja.

Lisätietoja: Niklas Pokki, niklas.pokki@uniarts.fi

Niklas Pokin tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
Perjantaina 18.11.2016 klo 12 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia,Wegelius-sali, Töölönkatu 28)

Taiteellinen osio: Musiikillinen kerronta wieniläisklassisessa ja venäläisessä pianomusiikissa – kaksi eri maailmaa?
Kirjallinen osio: Prima vista -soiton harjoittelu ja opettaminen – pedagoginen näkökulma pianistien prima vista -taidon kehittämiseen
Kirjallinen osio Taideyliopiston eThesis-tietokannassa

Kirjallisen työn tarkastajat: MuT Katarina Nummi-Kuisma ja FT Erkki Huovinen
Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: Erik T. Tawaststjerna (pj.), Margit Rahkonen, Tuija Hakkila, Juhani Lagerspetz, Lauri Suurpää, Anu Vehviläinen
Tarkastustilaisuuden valvoja: MuT Annikka Konttori-Gustafsson

Taiteilijakoulutus, DocMus-tohtorikoulu

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat: