Raja-aitoja rikkova äänitaide löysi kodin Taideyliopistosta

Vielä tänään ja huomenna jatkuva kansainvälinen Sound Art Summer Academy kokoaa Taideyliopistoon äänestä kiinnostuneita taiteilijoita ja opiskelijoita. 

Kaksiviikkoinen Sound Art Summer Academy -kesäkoulu jatkuu vielä tänään ja huomenna Taideyliopistolla.  Vierailevana opettajana Sound Art Summer Academy -kesäkoulussa toimii muiden muassa berliiniläinen taiteilija–tutkija Jan-Peter E.R. Sonntag. Sonntagin kurssi jatkuu lauantai-iltapäivään saakka.

Äänitaiteen opetuksen kehittäminen on yksi Taideyliopiston perustamisen jälkeen käynnistyneistä uusista avauksista, joiden tavoitteena on lisätä akatemioiden välistä yhteistyötä ja opiskelijoiden liikkuvuutta.

Taideyliopiston äänitaiteen koulutus (SAMA – Sound Art & Sonic Arts education) pyritään kasvattamaan tänä lukuvuonna omaksi opintokokonaisuudekseen.

Taideyliopistossa myöhemminkin syksyn aikana järjestettävien äänitaiteen kurssien joukossa on workshopeja, joita ohjaamaan saapuu merkittäviä kansainvälisiä nimiä. Syksyn ensimmäiselle kurssille 1.–5. syyskuuta saapuu opettajaksi kanadalainen äänitaiteilija Gordon Monahan. Hän on taustaltaan pianisti ja säveltäjä, joka on ollut läpi uransa kiinnostunut kokeellisesta äänen käytöstä. Myöhemmin syksyllä Taideyliopiston vieraaksi saapuu yhdysvaltalainen äänitaiteilija Ed Osborn.

Taideyliopiston äänitaiteen koulutus tutkii ääntä nykytaiteen muotona. Äänitaiteeseen kuuluu aina monitaiteinen lähestymistapa, sillä se liikkuu taidemuotona musiikin, äänisuunnittelun, kuvataiteen ja performanssitaiteen välimaastossa.

Yhteistyössä toteutettu äänitaiteen opetus on ollut luonteva tapa syventää Taideyliopiston akatemioiden välistä yhteistyötä, sillä kaikista kolmesta akatemiasta valmistuu jo nyt ääntä työvälineenään käyttäviä taiteilijoita. Äänitaiteen koulutus järjestetään Kuvataideakatemian tila-aikataiteen koulutusohjelman, Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän ja Teatterikorkeakoulun äänisuunnittelun koulutusohjelman yhteistyönä. Äänitaiteen sivuaineopintojen tarjoaminen on osa selvitystyötä, joka tähtää kattavaan äänitaiteen koulutukseen Taideyliopistossa.

Lisätiedot ja Gordon Monahanin haastattelupyynnöt: koordinaattori Johanna Wahlström, johanna.wahlstrom@uniarts.fi, puh. 040 821 9029

Lisätiedot Sound Art Summer Academysta ja Jan-Peter E. R. Sonntagin haastattelupyynnöt: professori Andrew Bentley, andrew.bentley@uniarts.fi, puh. 050 539 0660

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 600.

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.