Ruotsalainen Hemsö ostaa kolme Taideyliopiston käytössä olevaa kiinteistöä

Uusi vuokrasopimus mahdollistaa myös 1930-luvulla rakennetun arvokiinteistön peruskorjauksen.

Julkisiin tiloihin erikoistunut ruotsalainen kiinteistösijoittaja Hemsö ostaa kolme Taideyliopiston käytössä olevaa yliopistokiinteistöä: Teatterikorkeakoulun tilat Haapaniemenkadulla sekä Sibelius-Akatemian tilat Nervanderinkadulla ja Pohjoisella Rautatiekadulla. Taideyliopisto on tiloissa vuokralaisena ja kaupan myötä yliopiston vuokranantaja vaihtuu.

Uusi vuokrasopimus sisältää Pohjoisella Rautatiekadulla sijaitsevan, Sibelius-Akatemian käyttöön 1930-luvulla valmistuneen arvokiinteistön peruskorjauksen. Rakennus toimi eduskunnan väistötilana vuosina 2015–2017. Peruskorjauksessa mm. parannetaan salien ja luokkien akustiikkaa ja kulttuurihistoriallisesti arvokas konserttisali pyritään palauttamaan akustiikaltaan lähemmäs alkuperäistä tilaa. Peruskorjauksen suunnittelu alkaa välittömästi ja sen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2019.

Taideyliopisto näkee yhteistyön Hemsön kanssa mahdollisuutena kehittää yliopiston toimintaa ja sen toimitiloja. Toimintaa tiivistetään tulevaisuudessa kahdelle kampukselle: Töölöön ja Sörnäisiin. Sörnäisten rantatielle rakennetaan uudisrakennus, joka korvaa erityisesti Taideyliopiston Kuvataideakatemian nykyiset väliaikaiset tilat Vallilassa.

”Yhteistyö Hemsön kanssa mahdollistaa toimitilojemme pitkäjänteisen kehittämisen Töölössä ja Sörnäisissä. Uuden vuokranantajan kanssa voimme yhdessä rakentaa tiloistamme entistä toimivampia ja muokata niitä vastaamaan yhä paremmin taidekoulutuksen tulevaisuuden tarpeisiin”, Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki sanoo.

Hemsö omistaa Suomessa jo ennestään monta oppilaitoskiinteistöä, kuten Åbo Akademin kampuksen Vaasassa, Satakunnan ammattikorkeakoulun uuden kampuksen Porissa, Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksen sekä Hankenin ja Aalto-yliopiston käytössä olevan Arkadiankatu 24:n Helsingissä.

Kiinteistöt Hemsölle myy Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy.

Median yhteydentot:

Taideyliopiston vastaava viestintäpäällikkö Eveliina Olsson, puh. 050 598 6492, eveliina.olsson@uniarts.fi

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu Kuvataideakatemiasta, Sibelius-Akatemiasta ja Teatterikorkeakoulusta. Opiskelijoita Taideyliopistossa on noin 2 100 ja henkilötyövuosia noin 740.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.