Saastamoisen säätiöltä kolmas merkittävä lahjoitus Taideyliopistolle

Saastamoisen säätiö on myöntänyt 600 000 euroa Taideyliopiston Kuvataideakatemialle sen kuvataiteen kansainvälistämisen ohjelmalle, jatkoksi 2015 aloitetulle kumppanuudelle. Ohjelmassa rakennetaan vuoropuhelua taiteen opetuksen ja kansainvälisen taidekentän välille. Uusi tuki kohdistuu ohjelmassa taiteilijoiden mentorointiin ja residenssitoimintaan.

Saastamoisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen on tyytyväinen tähänastiseen yhteistyöhön Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa.

– Näemme tärkeäksi rakentaa taiteilijoille parempia edellytyksiä verkostoitumiseen sekä kehittää kuvataiteen kansainvälistymistä tämän ohjelman avulla. Tavoitteissa onnistutaan vain pitkäjänteisen kumppanuuden avulla, Karttunen toteaa.

Tuore tuki on jatkoa vuonna 2015 myönnetylle 650 000 euron lahjoitukselle ja yhteistyölle Kuvataideakatemian kanssa. Saastamoisen säätiö antoi myös keväällä miljoonan euron lahjoituksen Taideyliopiston varainhankintakampanjaan, jonka avulla tuetaan yliopiston kaikkien taiteen alojen koulutuksen kehittämistä.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Vastaava viestintäpäällikkö Eveliina Olsson
Puh. 050 5986 492
eveliina.olsson@uniarts.fi

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa