Suomen Akatemian rahoituksesta lisävauhtia Taideyliopiston tutkimukselle

Suomen Akatemia on myöntänyt  852 000 euroa Taideyliopiston tutkimuksen vahvistamiseen. Suunnitteilla on muun muassa ResearchHub monialaista innovointia varten. Taideyliopiston painopisteitä ovat musiikin historian ja taidekasvatuksen tutkimus sekä taiteellinen tutkimus.

Taideyliopisto haki rahoitusta painopistealojensa tutkimuksen vahvistamiseen Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumiseen suunnatussa rahoitushaussa.

Hakemukset arvioinut kansainvälinen paneeli piti erityisen hyvänä ajatusta painopistealojen yhteisestä tutkimusympäristöstä eli ResearchHubista ja korosti, että alojen keskinäinen monitieteinen kansainvälisen tason innovointi vaatii myös yhteistä fyysistä tilaa, ”tutkimuslaboratoriota”. Painopistealoista musiikin historia ja taidekasvatus ovat asemansa korkealle kansainväliselle tasolle jo vakiinnuttaneita, kun taas taiteellinen tutkimus on uudempi, nouseva ala.

- Vaikuttava tutkimus on yksi Taideyliopiston uuden strategian neljästä päätavoitteesta. Tavoitteena on rakentaa korkeatasoinen ja verkottunut tutkimusympäristö, toteaa rehtori Jari Perkiömäki.

Taideyliopistossa on laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu. Nämä tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopistossa tehdään monipuolisesti taiteen tutkimusta, taiteellista ja taidepedagogista tutkimusta sekä kehittämistyötä kuvataiteen, musiikin, teatterin sekä tanssin ja muiden esittävien taiteiden aloilla. 

Lisätiedot:

Katja Kiviharju, vastaava tutkimuspalvelupäällikkö, puh. 0400 792 014, katja.kiviharju@uniarts.fi

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa