Taideyliopisto yhteistyöhön Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön kanssa

Taideyliopisto ja Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö ovat sopineet yhteistyöstä Taideyliopiston tutkimuspaviljongin toteuttamiseksi Venetsian biennaalin yhteyteen vuonna 2019.

Tutkimuspaviljonki tekee näkyväksi Taideyliopiston tutkimusta ja taiteilijakoulutusta maailman tunnetuimmassa nykytaidefestivaalissa. Samalla se tuo uudenlaista ilmaisua ja toimintaa perinteiseen biennaalikontekstiin. Tutkimuspaviljonki toteutetaan vuonna 2019 kolmatta kertaa.

”Taideyliopiston tutkimuspaviljonki on kiinnostava avaus, joka edistää uutta Euroopan laajuista tutkimusyhteistyötä ja verkostoitumista. Säätiömme haluaa yhteistyön avulla tukea Taideyliopiston asemaa taiteellisen tutkimuksen kansainvälisenä edelläkävijänä”, sanoo Georg Ehrnrooth, Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön hallituksen puheenjohtaja.

”Tutkimuspaviljongissa kohtaavat eri taiteenalat sekä tutkimus. Taiteellisen tutkimuksen ja nykytaiteen välistä suhdetta pohditaan paviljongissa temaattisesti jäsennettyjen luovien prosessien kautta. Paviljonki on myös kohtaamispaikka monimuotoisille taiteellisen tutkimuksen tapahtumille”, kertoo Taideyliopiston Kuvataideakatemian uusi dekaani Jan Kaila

Haastattelupyynnöt:
Vastaava viestintäpäällikkö Eveliina Olsson, p. 050 598 6492, eveliina.olsson@uniarts.fi

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa