Taideyliopistolle ilme

Taideyliopisto on saanut uuden visuaalisen ilmeen. Se yhdistää Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun saman ilmeen alle. 

Taideyliopiston yhteinen merkki on pelkistetysti ja rohkeasti X. Sen rinnalle suunnitellut persoonalliset tekstilogot täydentävät ilmeen.

Suunnitteluprosessiin osallistuivat muun muassa kolmen akatemian rehtorit, ylioppilaskunnat sekä avoimella kutsulla kaikki kiinnostuneet Taideyliopistoyhteisöstä. Akatemioiden vanhoista ilmeistä rohjettiin luopua, koska akatemioiden hyvä maine ei ole rakentunut ilmeiden varaan.

Taideyliopistossa on luonnetta. Haluamme olla Suomen kiinnostavin yliopisto ja aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Uusi ilmeemme kuvaa näitä asioita, kertoo Sibelius-Akatemian rehtori Tuomas Auvinen.

Pelkistetty ilme jättää tilaa taiteelle ja kunkin akatemian oman profiilin rakentamiselle, sanoo Kuvataideakatemian rehtori Markus Konttinen.

Tunnus on geneerinen ja monimerkityksinen. Se herättää pohtimaan taiteen ja taidekoulutuksen merkitystä.

Se on lähtökohta ja määränpää, kohtauspaikka, aarteen sijainti, signeeraus, tuntematon, varoitus, kysymys ja ratkaisu, kuvailee Teatterikorkeakoulun rehtori Paula Tuovinen.

Ilmeen suunnittelusta on vastannut brändien luomiseen ja uudistamiseen erikoistunut Suunnittelutoimisto Bond.

Taidetta on mahdoton kuvata yhdellä merkillä, ja helposti mennään taiteen kliseisiin. Tämä tuli selväksi suunnittelun edetessä, kun erilaisia vaihtoehtoja piirrettiin. Maailman geneerisimmän merkin sekä eloa ja rytmiä ilmeeseen tuovien tekstilogojen yhdistelmä on mielestäni hyvin tunnistettava ja rohkea ilme, joka toivottavasti ei jätä ketään kylmäksi, kertoo Bondissa ilmeen suunnittelusta vastannut Jesper Bange.

Selkeä ja vahva merkki toimii myös mainiosti yhdistävänä elementtinä kolmesta akatemiabrändistä ja Taideyliopistobrändistä muotoutuvassa kokonaisuudessa. Tärkeä osa uutta brändiä on myös pönötystä välttävä ytimekäs äänensävy, kertoo uuden brändin strategiaa rakentanut Arttu Salovaara Bondista.

Ilme näkyy aluksi Taideyliopiston väliaikaisilla verkkosivuilla www.uniarts.fi ja sisäisessä viestinnässä. Kun Taideyliopisto aloittaa tammikuussa 2013, uusi brändi-ilme otetaan käyttöön laajemmin.

Lisätiedot:

Laura Manninen, Teatterikorkeakoulun viestintäpäällikkö, puh. 0400 792 065, laura.manninen@teak.fi

Kirsi Korhonen, Kuvataideakatemian viestintäpäällikkö, puh. 045 6579 347, kirsi.korhonen@kuva.fi

Elisa Ylinen, Sibelius-Akatemian viestintä- ja markkinointipäällikkö, puh. 040 710 4280, elisa.ylinen@siba.fi

www.uniarts.fi

Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät. Perustettava vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 600.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.