TAIDEYLIOPISTON IHMEBUSSI X -KIERTUE TUO TAITEEN TEKEMISEN ILOA PIRKANMAAN JA ETELÄ-POHJANMAAN KOULUIHIN

Taideyliopiston Ihmebussi X suuntaa maaliskuussa 2015 Helsingistä kohti Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ala- ja yläkouluja. Ihmebussi X kiertää 23.–27.3. Kantatie 66:n maisemissa viiden päivän ajan tarjoten kaikenikäisille koululaisille mahdollisuuden tehdä taidetta yhdessä. Kiertueen aikana Taideyliopiston musiikkikasvatuksen sekä tanssi- ja teatteripedagogiikan opiskelijat ja opettajat vierailevat kahdeksassa koulussa pitämässä taidetyöpajoja ja osallistavia monitaiteellisia esityksiä yli tuhannelle lapselle ja nuorelle.

Ihmebussi X 2015 -kiertueella Taideyliopiston opiskelijat ja opettajat kiertävät Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kouluissa kokonaisen kouluviikon ajan. Viikon aikana koulujen oppilaat ja opettajat pääsevät mukaan työpajatunneille, joissa oppilaita kannustetaan rohkeuteen ja luovuuteen sekä kaikenlaiseen poikkitaiteelliseen toimintaan etenkin musiikin, draaman ja tanssin keinoin. Ihmebussi X tuo kouluihin myös innostavia ja osallistavia taidetapahtumia, joissa nähdään ja kuullaan monipuolisia esityksiä taiteen eri alueilta sekä annetaan yleisölle tilaisuus päästä mukaan tapahtuman luomiseen yhdessä taiteilijoiden kanssa.

Ihmebussi X -kiertue suuntaa tällä kertaa “Suomen Route 66:lle” eli Kantatie 66:n maisemiin pysähdyspaikkakuntinaan Orivesi, Virrat, Alavus, Kuortane ja Lapua. Kiertueen suojelijana toimii suomenkielisen Kantatie 66 -kappaleen isä Jussi Raittinen, joka on projektin valmistelun aikana auttanut Taideyliopiston opiskelijoita pohtimaan erityisesti lasten ja nuorten oman äänen kuuluville saattamista taiteen keinoin. Kiertueen yhtenä teemana onkin taide lasten ja nuorten äänitorvena sekä ilmaisun välineenä. Ihmebussi X -projektin tarkoituksena on tarjota koululaisille ja heidän opettajilleen uudenlaisia elämyksiä taiteen eri lajien parissa, tuoda heille taiteen tekemisen iloa ja rohkaista heitä tuomaan oma äänensä kuuluviin monitaiteellisen toiminnan kautta.

Taideyliopiston Ihmebussi X -projekti toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2013 Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmän sekä Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen yhteistyönä. Ihmebussi X jatkaa Sibelius-Akatemian aiemmin vuosina 2009 ja 2012 järjestämien Laulubussi-kiertueiden perintöä Taideyliopiston monitaiteellisessa hengessä. Eri puolilla Suomea Ihme- ja Laulubusseissa matkanneet taidekasvattajat ovat pitäneet työpajoja ja taidetapahtumia jo monille tuhansille lapsille ja nuorille.

Koulujen oppilaiden lisäksi myös monet opettajat ovat kertoneet saaneensa Ihmebussi X:n myötä uusia näkökulmia omaan työhönsä. Ihmebussi X vierailee koulujen lisäksi myös kuntien päättäjien luona keskustelemassa taito- ja taideaineiden opettamisen merkityksestä peruskouluissa, sillä taiteen tekeminen on jokaiselle lapselle ja nuorelle kuuluva oikeus ja ilo. Useissa tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi säännöllisellä musisoimisella on erittäin paljon positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten kehitykselle. Taiteiden harrastaminen kehittää sosiaalista kyvykkyyttä, tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä ja luovuutta sekä luo yhteisöllisyyttä.

Ihmebussi X 2015 -kiertuepaikkakunnat:

ma 23.3. Orivesi

ti 24.3. Virrat

ke 25.3. Alavus

to 26.3. Kuortane

pe 27.3. Lapua

Ihmebussi X verkossa:

uniarts.fi/ihmebussix

 www.facebook.com/IhmebussiX

https://www.youtube.com/channel/UCp2Li39VYDZPjEKsduZxnKg

Tarkemmat kiertueaikataulut ja lisätiedot:

Anni Elonen

tuottaja

Taideyliopiston Ihmebussi X -projekti

050 5666 276

anni.elonen@kipinaproductions.fi

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 600.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa