Taideyliopistoon uusia professuureja ja monitaiteellisia hankkeita

Taideyliopisto perustettiin vahvistamaan taiteen koulutusta ja roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Taideyliopiston opetusta vankistetaan nyt  parantamalla opiskelijoiden mahdollisuuksia valita opintoja eri taiteenaloilta, lisäämällä henkilökohtaisen opetuksen määrää, perustamalla uusia professuureja, käynnistämällä uusia monitaiteellisia hankkeita sekä huolehtimalla opettajien taiteellisen ja tieteellisen työskentelyn mahdollisuudesta. 

Sibelius-Akatemia perustaa kolme uutta professuuria. Vaskisoittimien ja musiikkiteknologian professorit ovat ensimmäisiä laatuaan Suomessa. Lisäksi suosittu musiikkikasvatus vahvistuu yhdellä professorilla.

Kuvataideakatemia keskittyy Nykytaiteen laboratorion kehittämiseen tutkimuksen ja opetuksen uudistajana. Lisäksi Suomen ensimmäinen tilallisuuden ja näyttelysuunnittelun professuurin täyttäminen on loppuvaiheessa, ja valokuvaukseen saadaan uusi professuuri.

Teatterikorkeakoulussa opettajat saavat ensi syksystä lähtien käyttää enemmän työaikaa omaan taiteelliseen tai tieteelliseen työhön. Tämä taiteen opetusta uusintava mahdollisuus on perinteisesti kuulunut kahden muun akatemian opettajille.

Taideyliopisto kutsuu myös kansainvälisiä taiteilijoita ja tutkijoita residenssiin sekä  vieraileviksi professoreiksi. Artist in residence -tyyppiset säännölliset vierailut mahdollistavat kansainvälisen tietotaidon vaihtamisen.

Uusia, monialaisia hankkeita ovat äänen ja kuvan liitto -projekti, joka tuo Taideyliopistoon Eric Isaacssonin vierailevaksi professoriksi, sekä nykymusiikkiprojekti, joka pyrkii laajentamaan opiskelijoiden taiteellisen ilmaisun mahdollisuuksia muun muassa elektroniikan, videon, kuvan ja tanssin keinoin.

Yhteisistä uusista avauksista jatkuvat myös taidekirjoittaminen sekä Sound Art  -sivuainekokonaisuus. Taidekirjoittaminen kehittää uutta mallia kirjoittamisen opettamiselle ja opiskelulle Taideyliopistossa. Kolme keskeistä osaa ovat luova kirjoittaminen, taiteesta kirjoittaminen eri toimijoiden näkökulmasta sekä kirjoittaminen uusmedioihin.

Äänitaiteen koulutus Taideyliopistossa on kolmen akatemian yhteistyönä toteutettava kokonaisuus, joka tarkasteleee ääntä laaja-alaisena nykytaiteen muotona.

Taideyliopiston kansainvälinen taidepedagogiikan tutkimuskeskus CERADA kehittää tutkimukseen perustuvaa taidepedagogiikkaa tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä. 

Taideyliopiston toimintaa ohjaavat neljä strategista tavoitetta, jotka ovat innostava oppimisen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ympäristö, liikkuvuus ja yhteistyö, kansainvälisyys sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Lisätiedot:

Laura Manninen, vastaava viestintäpäällikkö, 0400 792 065, laura.manninen@uniarts.fi

www.uniarts.fi

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 600.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.