Tanja Johanssonista Sibelius-Akatemian taidehallinnon professori

Tiedote medialle 18.11.2016
Julkaistavissa heti 

Tanja Johansson on nimitetty taidehallinnon professoriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan. Viisivuotinen professuuri alkaa 1.1.2017.

Professorina Johansson kehittää taidehallinnon maisteri- ja tohtorikoulutusta, tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös julkaiseminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tanja Johansson (s. 1975) on valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Hankenilta 2010. Hänellä on myös Bachelor-tutkinto Art, Culture and Business Administration -ohjelmasta Tukholman Södertörn Högskolanista, musiikkipedagogin tutkinto Helsingin konservatoriosta sekä ekonomin tutkinto Hankenilta. Johansson on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2008 lähtien, ensin taidehallinnon lehtorina ja ohjelmavetäjänä ja sittemmin aineryhmän johtajana. Elokuusta 2015 hän on toiminut taidehallinnon va. professorina. Johansson on myös projektipäällikkö EU:n HEISE-hankkeessa (Higher Education Institutions for Societal Engagement). Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja testataan taiteellisen toiminnan hyödyntämisen mahdollisuuksia ja toimintamalleja.

Sibelius-Akatemian englanninkielisessä Arts Management -maisteriohjelmassa opiskellaan muun muassa taiteen markkinointia, johtamista, yleisötyötä, lainsäädäntöä, rahoitusta ja kulttuuripolitiikkaa. Johansson iloitsee saadessaan olla mukana kehittämässä koulutusta, jossa taiteen tekemistä ja esittämistä tuetaan taiteen kentälle soveltuvin johtamisen keinoin.

– Ajantasaisen tutkimustiedon tuottaminen taidejohtamisen alalla on ensiarvoisen tärkeää aikana, jolloin taiteen tuotannollisiin rakenteisiin ja toimintatapoihin kohdistuu mittavia muutospaineita, Johansson sanoo.

Vuonna 2017 taidehallinnon maisterikoulutus täyttää 20 vuotta. Sen kunniaksi on suunnitteilla muun muassa juhlaseminaari ja julkaisu, ja koulutusohjelman nimi muuttuu taidejohtamisen ja yrittäjyyden koulutusohjelmaksi. Tämän vuoden marraskuussa Sibelius-Akatemiasta valmistuu myös alan ensimmäinen väitöskirja.

Taidehallinnon professorin tehtävää haki seitsemän henkilöä, joista kolme kutsuttiin lokakuussa järjestettyyn soveltuvuusarviointiin. Arviointi koostui opetus- ja ohjausnäytteestä sekä haastattelusta. Professuuri perustettiin Taideyliopiston saaman lisärahoituksen turvin.

Lisätietoja:
Osastodekaani Elina Laakso
Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto
elina.laakso@uniarts.fi


Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.