Tohtorintutkinto: Laulun esikuva ohjaa muusikkoa 1600-luvun musiikin esittämisessä

Cembalisti Anna-Maaria Oramo on selvittänyt tohtorintutkinnossaan, miten laulu toimii 1600-luvun cembalomusiikin ja sen soittotapojen esikuvana. Oramon taiteilijakoulutuksesta valmistuva tutkinto tarkastetaan 17. syyskuuta 2016. 

Laulamisen jäljitteleminen oli yleinen, laajalle levinnyt säveltämisen ja soittamisen kauneusihanne 1600–1700-lukujen länsimaisessa soitinmusiikissa. Tohtorintutkintonsa taiteellisessa osiossa Anna-Maaria Oramo tarkasteli laulun esikuvaa 1600-luvun vokaali- ja soitinmusiikin esittämisen taiteellisena ja historiallisena erityiskysymyksenä ja kuulijaa puhuttelevana lähestymistapana. Hän lähestyi aihetta cembalistin eri roolien näkökulmasta. Tutkintoonsa sisältyvissä viidessä jatkotutkintokonsertissa Oramo esitti pääasiassa ranskalaista ja italialaista musiikkia vuosien 1470 ja 1650 väliltä.
 
– Taiteellinen tutkimukseni kutsuu muusikkoa pysähtymään 1600-luvun esteettisten tavoitteiden - laulamisen jäljittelemisen ja kuulijan koskettamisen – äärelle, Oramo kuvailee.
 
Kirjallisessa työssään Oramo tarjoaa näkökulmia laulamisen jäljittelemiseen vuosien 1650–1730 ranskalaisessa cembalomusiikissa ja sen soittamisessa. Hän osoittaa, että laulaminen oli vuosien 1650–1730 ranskalaisen cembalomusiikin esikuva. Oramo lähestyy laulamisen jäljittelemistä osana esittäjän esteettisiä, teknisiä ja ilmaisullisia tavoitteita ja esittelee tapoja, joilla tämä tuodaan soittamisen käytäntöön. Oramo käsittelee historiallisia soljuvuuden kuvauksia laulamisen ihanteen vertauskuvina. Hän esittelee kolme näkökulmaa soljuvaan soittoon: Jacques Champion de Chambonnièresin (1601/02–1672) soiton kuvauksen, Jean Henry d’Anglebertin (1635–1691) ornamentoinnin ja Louis Couperinin (1626–1661) resonanssin käytön.
 
Lisätiedot:
Anna-Maaria Oramo
annamaariaoramo@gmail.com 

 
Anna-Maaria Oramon tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
la 17.9.2016. klo 12, Organo-sali, Musiikkitalo, Helsinki (Mannerheimintie 13 A).
Taiteellinen osio: Laulun esikuva cembalonsoitossa. Italialaista ja ranskalaista cembalo- vokaali- ja soitinyhtyemusiikkia ennen 1650.
Kirjallinen osio: Soljuen sormista sieluun. Näkökulmia laulamisen jäljittelemiseen vuosien 1650–1730 ranskalaisessa cembalomusiikissa ja sen soittamisessa.
Tarkastustilaisuuden valvoja: MuT Päivi Järviö
 
DocMus-tohtorikoulu, taiteilijakoulutus

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa