Uutuusjulkaisu tarjoaa näkökulmia esitystaiteen maailmaan

Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt Pilvi Porkolan toimittama teos Performance artist's workbook: on teaching and learning performance art: essays and exercises. Artikkelikokoelma tarjoaa näkökulmia performanssitaiteeseen erityisesti sen opettamisen näkökulmasta. Aiheesta on kirjoitettu melko vähän, ja teos tarjoaakin inspiraatiota ja näkemyksiä niin performanssi- kuin esitystaidetta opettaville että muille näistä taidemuodoista kiinnostuneille.

Kirjan ensimmäinen osa sisältää viisi artikkelia, joiden kirjoittajat ovat professori Ray Langenbach, teatteritaiteen tohtori Annette Arlander, yliopistolehtori Hanna Järvinen, teatteritaiteen tohtori Tero Nauha ja professori Pilvi Porkola. Kaikki toimivat taiteilija-tutkijoina tai tutkijoina sekä opettavat, ja jokainen lähestyy artikkelissaan performanssin opettamista oman tekemisensä näkökulmasta.

Performanssi ei kuitenkaan tapahdu sanoissa vaan tekoina. Siksi kirjan toinen osa on kokoelma käytännön performanssiharjoituksia, joita ovat tuottaneet 44 eri taiteilijaa. Heidän esimerkkinsä kannustavat lukijaakin toimintaan.

“Performanssitaiteessa on kyse kehoista ja läsnäolosta tilassa ja ajassa. Joskus kyse on vuorovaikutuksesta yleisön kanssa, mutta ei aina. Esitystaide on henkilökohtaista ja poliittista, kuvailevaa ja käsitteellistä, joskus yksinkertaista ja joskus monimutkaista. Se on taidemuoto, jota harjoittavat asialleen omistautuneet ja intohimoiset henkilöt, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä, ja ottamaan työkalukseen esityksen leikinomaisuuden. Lisäksi esitystaide on paljon muuta, mikä on mahtavaa.”
– Pilvi Porkola

--

PILVI PORKOLA (TOIM.): Performance artist's workbook: on teaching and learning performance art: essays and exercises. TEATTERIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA, NUMERO 61.

Hinta 12€ (Taideylipiston opiskelijat ja työntekijät 10€). Teosta myy Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjasto (Haapaniemenkatu 6, Helsinki, lib.teak@uniarts.fi) sekä Unigrafian verkkokauppa (www.unigrafia.fi). Lehdistökappaleet osoitteesta lib.teak@uniarts.fi. Teoksen verkkoversio on luettavissa Heldassa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/224586 

Lisätietoa: pilvi.porkola@uniarts.fi

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa