Väitös: Musiikkianalyysin ja esittämisen välinen vuorovaikutus on molemminpuolista

Report this content

Tiedote medialle 4.9.2017
Julkaistavissa heti

Cecilia Oinas on tarkastellut väitöstutkimuksessaan neljää Felix Mendelssohnin (1809–1847) ja Robert Schumannin (1810–1856) sonaattimuotoista pianotrio-osaa musiikkianalyysin ja esittämisen välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Oinaksen väitöskirja ’Magic points’ and evaded cadences. Analysis, performance, and their interaction in four opening piano trio movements of Felix Mendelssohn and Robert Schumann tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 16. syyskuuta 2017.

Angloamerikkalaista musiikin analyysi-esittämistutkimusta (analysis and performance studies) on viime vuosikymmeniin saakka hallinnut näkemys, jonka mukaan musiikkianalyysiin ja teoksen esittämiseen liittyvien kysymysten välinen vuorovaikutus toimii ensisijaisesti analyysista esitykseen. Oinas osoittaa tutkimuksessaan, että tämä vuorovaikutus voi toimia molempiin suuntiin. Musiikkianalyyttiset näkökulmat voivat vaikuttaa erityisesti siihen, miten esittäjät jäsentävät teoksen pientason kuten säe- ja fraasitason tapahtumia. Yhtä lailla esittäjien ei-musiikkianalyyttinen, muotoiluun ja ajankäyttöön tähtäävä käytännönläheinen keskustelu voi vaikuttaa musiikkiteoksen rakenteesta, dramaturgiasta tai niihin liittyvistä määränpäistä tehtäviin havaintoihin. 

Oinas havaitsi tutkimuksessaan, että musiikkiteosta pitkäjänteisesti harjoittelevat muusikot ovat pitkään kestävän harjoitusprosessin aikana yhtä tarkkoja teoksen yksityiskohtien tarkastelussa kuin teosta musiikkianalyysin keinoin tarkastelevat teoreetikot.

- Päämääränä molemmilla on saada kokonaisvaltainen ymmärrys tietystä sävellyksestä – siitä heräävät kysymykset vain saattavat olla erilaisia. Tutkimustuloksiani voidaan hyödyntää esimerkiksi yhdistämällä teoria- ja ensembleopetus yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin analyyttinen lähestymistapa ja muusikkous ja soittaminen kulkevat luontevasti rinnakkain, Oinas toteaa.

Lisätietoja:
Cecilia Oinas
cecilia.oinas(at)uniarts.fi

Cecilia Oinaksen väitöstilaisuus
16.9.2017 klo 12, Musiikkitalo, Camerata-sali, Mannerheimintie 13 c

Väitöskirjan otsikko: ’Magic points’ and evaded cadences. Analysis, performance, and their interaction in four opening piano trio movements of Felix Mendelssohn and Robert Schumann.

Vastaväittäjä: Prof. Janet Schmalfeldt
Väitöstilaisuuden valvoja: Prof. Lauri Suurpää

Tilaisuus on englanninkielinen.

DocMus-tohtorikoulu, tutkijakoulutus

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa


Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat: