Väitöstutkimus tuotti uudenlaisen menetelmän musiikin esittämisen analysointiin

MuL, FM Heidi Korhonen-Björkman on kehittänyt väitöstutkimuksessaan uudenlaisen, soittamista ja keskustelua yhdistävän analyysimenetelmän. Korhonen-Björkmanin väitöskirja Musikerröster i Betsy Jolas musik – dialoger och spelerfarenheter i analys tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 9.4.2016.

Korhonen-Björkman on tehnyt väitöstutkimuksessaan ns. ”muusikon analyysin” (performer’s analysis) neljästä ranskalais-amerikkalaisen säveltäjän Betsy Jolasin (1926-) sooloteoksesta. Jolasin musiikkia esitetään melko harvoin, ja hänestä ja hänen sävellyksistään on hyvin vähän tutkimusta. Yksi väitöstutkimuksen tehtävistä onkin tuottaa tietoa Jolasista ja hänen musiikistaan.

Tutkimuksessaan Korhonen-Björkman on tehnyt yksityiskohtaisen analyysin neljästä Jolasin teoksesta ja pohtinut myös, mikä merkitys soittamisella on tutkimusmenetelmänä. Hänen työnsä keskeinen käsite on ”muusikon analyysi”, jossa soittokokemuksia voidaan integroida nuottikuvasta luettavissa oleviin analyyttisiin havaintoihin. Muusikon analyysi liittyy viime aikoina ajankohtaiseksi nousseeseen muusikkoustutkimukseen, missä musiikin eri ilmiöitä tarkastellaan muusikon näkökulmasta. Tutkimustaan varten Korhonen-Björkman haastatteli kolmea muusikkoa. Lisäksi hän käytti materiaalina ja metodina omia kokemuksiaan Jolasin teosten esittämisestä.

– Kehittämäni analyysimetodi yhdistää nämä kaksi eri lähestymistapaa: haastattelut ja omat kokemukseni. Uuden metodin ruotsinkielinen nimi on ”tvåvägsmetoden” - suomeksi esimerkiksi ”kaksoismetodi”. Se voi auttaa kehittämään ja organisoimaan musiikin esittämisen liittyviä tutkimusmenetelmiä, Korhonen-Björkman kertoo.

Uusi analyysimenetelmä on käyttökelpoinen silloin, kun soittaminen yhdistyy puheeseen ja tavoitteena on yhdistää monen eri ihmisen näkökulmat. Kaksoismetodia ja muusikon analyysia voidaan kehittää edelleen esimerkiksi pedagogisissa ja taiteellisissa viitekehyksissä.

Lisätietoja:
Heidi Korhonen-Björkman
heidi.r.m.korhonen@gmail.com

Heidi Korhonen-Björkmanin väitöstilaisuus
9.4.2016 klo 12, Wegelius-sali, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28
Väitöskirjan otsikko: Musikerröster i Betsy Jolas musik – dialoger och spelerfarenheter i analys
Väitöstilaisuuden valvoja: Toinen varadekaani, yliopistonlehtori Tuire Kuusi, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Vastaväittäjä: Professori Sverker Jullander, Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet

Tilaisuus on ruotsinkielinen.

DocMus-tohtorikoulu, tutkijakoulutus

Lue lisää tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.