Jari S. Puhakka esittelee tohtorintutkinnossaan flûte d’amourin

Tiedote medialle 24.4.2015
Julkaistavissa heti

Jari S. Puhakka käsittelee tohtorintutkinnossaan 1700-luvulla käytettyä flûte d’amour -huilua ja sille sävellettyä musiikkia. Tutkinto koostuu teos- ja soitinluetteloista sekä konsertista. Tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 9.5.2015.

Flûte d’amour on tavallista poikkihuilua pidempi ja viritykseltään matalampi huilu, jota käytettiin lähinnä vuosina 1720–1820. Instrumenttia oli käytössä kolmea eri kokoa. Sitä on toistaiseksi tutkittu melko vähän.

- Flûte d’amourin sointiväri on tumma, syvä ja pehmeä. Olen tohtorintutkinnossani pyrkinyt muodostamaan soittimesta mahdollisimman kattavan kuvan kokoamalla tietoa siitä, minkälainen se oikeastaan on ja mitä musiikkia sillä soitettiin, Puhakka kuvailee.

Tutkintoaan varten Puhakka luetteloi 193 flûte d’amourille pääasiassa vuosina 1720–1820 sävellettyä teosta, jotka on jaettu kahteen pääkategoriaan: soolo- ja kamarimusiikkiin sekä orkesteri- ja vokaalimusiikkiin.

Soitinluetteloon Puhakka on listannut tiedot 123:sta museoissa ja yksityisissä soitinkokoelmissa säilyneestä flûte d’amourista. Luettelon vanhin soitin on suunnilleen vuodelta 1670, myöhäisin on valmistettu 1871.

Tutkintoon sisältyvässä konsertissa Puhakka esitti flûte d’amourilla ranskalaista, saksalaista ja englantilaista barokin ajan musiikkia arkkiluutun ja cembalon säestyksellä.

Lisätiedot:
Jari S. Puhakka
jari.puhakka@uniarts.fi


Jari S. Puhakan tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
9.5.2015 klo 12 Musiikkitalo, Organo, Mannerheimintie 13a, Helsinki

Tohtorintutkinnon otsikko: FLÛTE D'AMOUR Musiikki ja soittimet - The Instrument and its Music
Kirjallisen työn tarkastajat: PhD Hans Olav Gorset, MuT Lauri Pulakka
Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: MuT Kati Hämäläinen (pj), PhD Hans Olav Gorset, lehtori Rabbe Forsman, professori Mikael Helasvuo
Tarkastustilaisuuden valvoja: MuT Päivi Järviö

DocMus-tohtorikoulu, kehittäjäkoulutus
Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa


Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Liitteet & linkit