Luuttumusiikin rikas perintö esillä tohtorintutkinnossa

Tiedote medialle 8.5.2015
Julkaistavissa heti

1600-luvun ranskalainen eleganssi heräsi henkiin Taideyliopistossa

Kari Vaattovaara on perehtynyt tohtorintutkinnossaan ranskalaiseen 1600-luvun luuttumusiikkiin, jonka musiikillinen kieli poikkeaa muiden soittimien ilmaisusta huomattavasti. Vaattovaaran taiteilijakoulutuksessa valmistuva tohtorintutkinto tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 23.5.2015.

Luuttu oli myöhäiskeskiajan taidemusiikissa dominoiva soitin. Se oli keskeisin renessanssin aikana ja sitä soitettiin vielä barokin aikanakin laajasti. Luuttu on ollut myös tärkeä symboli oppineisuudelle ja sivistykselle sekä länsimaiselle taidemusiikille aina 1700-luvulle saakka. Tämän jälkeen soitin katosi Euroopan näyttämöltä yhteiskunnallisten muutosten myötä lähes 200 vuodeksi. Vaattovaaran tohtorintutkintoon sisältyi viisi 1600-luvun ranskalaista luuttumusiikkia esittelevää konserttia, joissa hän lähestyi aihetta useista eri näkökulmista.

- Luuttumusiikin historiassa 1600-luvun ranskalaiset sävellykset ovat ehkä omintakeisimpia. Tätä musiikkia voidaan pitää nykykuuntelijan kannalta vaikeaselkoisena ja esoteerisenä – sellaisena sitä pidettiin jo omana aikanaankin. Juuri tähän musiikkiin perehdyin tohtorintutkinnossani, Vaattovaara luonnehtii.

Vanhan musiikin liikkeen myötä kiinnostus luuttuun ja luuttumusiikkiin heräsi uudelleen henkiin 1960-luvun lopulla, mutta nykyaikaisessa musiikkielämässä se edelleen etsii paikkaansa. Vaattovaaran tutkintoon sisältyvä kirjallinen työ tarkastelee vanhan musiikin harjoittamista ja sen institutionalisoitumista Suomessa 1970-luvulta nykypäiviin. Tutkintoaan varten Vaattovaara haastatteli alalla toimineita muusikoita ja analysoi heidän kokemuksiaan. Tutkielman taustoittavassa osiossa on lisäksi tarkasteltu Sibelius-Akatemian vanhan musiikin koulutus- ja konserttitoiminnan kehitystä.

Lisätiedot:
Kari Vaattovaara
kari.vaattovaara@uniarts.fi, 040 539 5219


Kari Vaattovaaran tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
23.5.2015 klo 12, Organo, Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a

Tohtorintutkinnon aihe: Ranskalainen 1600-luvun luuttumusiikki
Kirjallinen työ: Vanhan musiikin ulottuvuuksia Suomessa – vakiintuminen ja muusikkoyksilöiden kokemukset
Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: Veli-Markus Tapio (pj.), Kati Hämäläinen, Xavier Diaz-Latorre, Leif Karlson, Sven Åberg.
Kirjallisen työn tarkastajat: MuT Kati Hämäläinen ja MuT Ulla Pohjanoro.
Tarkastustilaisuuden valvoja: MuT Päivi Järviö

Taiteilijakoulutus, DocMus-tohtorikoulu

Lisätietoja tohtorintutkinnoista Taideyliopistossa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Liitteet & linkit