Olli Porthanin tohtorintutkinto selvittää J.S. Bachin urkuteosten tulkintaa

Olli Porthan pohti tohtorintutkinnossaan Johann Sebastian Bachin (1685-1750) urkumusiikin tyylinmukaisuuden ja urkurin omien taiteellisten ratkaisujen välistä suhdetta. Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta valmistuva tutkinto tarkastetaan 21.2.2015.

Porthanin taiteilijakoulutuksessa valmistuva tohtorintutkinto koostuu neljästä konsertista, levytyksestä sekä kirjallisesta työstä. Tutkinnossa tarkastellaan alkuperäissoittimiin, soittotekniikkaan, esittämiskäytäntöihin ja barokin musiikilliseen retoriikkaan liittyviä kysymyksiä ja niiden soveltamista urkurin omiin tulkintoihin. Työssä keskeiseksi nousi tyylinmukaisuuden ja urkurin omien valintojen välinen suhde.

- Urkuteosten tulkinta on sidoksissa muun muassa aikaan, soittimeen sekä tulkitsijan henkilökohtaiseen kokemukseen ja taiteellisen näkemykseen. Pyrkimyksenäni oli tehdä persoonallisia mutta yhtä aikaa historiallisessa näkökannassa mahdollisia tulkintoja, Porthan toteaa.

Tutkintonsa kirjallisessa osiossa Porthan tuo esille niitä perusteita, joilla urkuri valitsee rekisteröinnit esittämilleen teoksille. Rekisteröinti eli urkujen äänikertojen valinta kutakin teosta varten on tärkeä osa urkurin taiteellista työtä ja ilmaisua.

- Kuvaan kirjallisessa työssäni sitä prosessia ja niitä tekijöitä, joiden perusteella tein rekisteröinnit Kotkan kirkon Silbermann-tyylisille uruille Bachin urkuteoksen Klavierübung III kokonaislevytystä varten. Sovelsin rekisteröintien tekemisessä esittämisen historiasta, Bachin ajan soittimista ja esittämiskäytännöistä saatuja tietoja sekä omia kokemuksiani historiallisista uruista. Vaikka tässä tapauksessa on kyse rekisteröinnistä, on työni tarkoituksena myös yleisemminkin kuvata, millä tavalla urkuri rakentaa perustaa tulkinnoilleen, Porthan kertoo.

Olli Porthan on toiminut Sibelius-Akatemian urkumusiikin opettajana vuodesta 1980 ja professorina vuodesta 1988 lähtien.

Lisätiedot:
Olli Porthan
olli.porthan (at) uniarts.fi

Lisätietoja tohtorinkoulutuksesta Taideyliopistossa

Olli Porthanin tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
21.2.2015  klo 12, Musiikkitalo, Organo, Mannerheimintie 16 c

Tohtorintutkinnon (taiteilijakoulutus) otsikko: Johann Sebastian Bachin urkuteosten tulkinta

Kirjallisen työn tarkastajat: Kari Jussila, Kari Turunen
Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: Ellen Urho (pj), Lassi Rajamaa (pj) 2. konsertista lähtien, Enzio Forsblom, Martti Miettinen, Pentti Pelto, Tapani Valsta
Tarkastustilaisuuden valvoja: Kati Hämäläinen

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi