Paavali Jumppanen ja Giovanni Verrando Sibelius-Akatemian vieraileviksi professoreiksi

Tiedote medialle 22.4.2015
Julkaistavissa heti

Säveltäjä, sävellyksen ja musiikinteorian opettaja Giovanni Verrando ja pianotaiteilija Paavali Jumppanen on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan vieraileviksi professoreiksi 1.8.2015 alkaen. Vierailuprofessuurit toteutetaan Taideyliopiston lisärahoituksella. Professorit nimitetään aluksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Säveltäjä Giovanni Verrando pitää professuurinsa aikana intensiivikursseja Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian opiskelijoille. Lisäksi hän opettaa orkestraatiota ja uusia soittimellisia ilmaisukeinoja sekä on mukana kehittämässä opetusta. Verrando opettaa sävellystä ja musiikinteoriaa Milanon Civica Scuola di Musicassa sekä orkestrointia ja sävellyksen teoriaa Luganon konservatoriossa Sveitsissä. Hän on tehnyt merkittävää tutkimustyötä soitintutkimuksessa ja orkestroinnissa.

Pianotaiteilija Paavali Jumppanen työskentelee professuurinsa aikana sekä pianomusiikin maisteriopiskelijoiden että DocMus-tohtorikoulun jatko-opiskelijoiden kanssa. Maisteriopiskelijoita Jumppanen opettaa lukuvuonna 2015–2016 neljällä opetusperiodilla. Jatko-opiskelijoiden opetus suuntautuu kamarimusiikkiin: tavoitteena on muun muassa syventyä oman soiton analysointiin ja etsiä teoksiin uusia, tutkimuksen ja analyysin kannalta merkityksellisiä näkökulmia. Aktiivista kansainvälistä taiteilijauraa tekevässä Jumppasessa yhdistyvät useat ominaisuudet, jotka ovat arvokkaita erityisesti jatkokoulutuksen näkökulmasta.

Taideyliopisto kutsuu vetovoimaisia eri alojen huippuja vieraileviksi professoreiksi vahvistamaan taiteen koulutusta. Opiskelijat saavat opetusta kokeneilta taiteilijoilta ja pedagogeilta, jotka sitoutuvat yksittäistä kurssia pidempiaikaiseen yhteistyöhön yliopistossa.

Verrandon ja Jumppasen nimitti tehtäviinsä Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg Sibelius-Akatemian dekaanin esityksestä.

Lisätietoja:
Kaarlo Hildén
Osastodekaani, klassisen musiikin osasto
+358 40 710 4312
kaarlo.hilden@uniarts.fi

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Liitteet & linkit