Puolen miljoonan euron pohjoismainen apuraha oopperan historian tutkimukselle

Sibelius-Akatemian professorin Anne Sivuojan johtama oopperatutkimushanke on saanut neljän miljoonan Norjan kruunun eli noin 560 000 euron NordCorp-apurahan humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismaiselta yhteistyöelimeltä NOS-HS:ltä (Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning).

Rahoitus myönnettiin hankkeelle Opera on the Move: Transnational Practises and Touring Artists in the Long 19th Century Norden. Tänä vuonna apurahan sai kahdeksan hanketta, joista Opera on the Move on ainoa suomalainen.

Vuoden 2013 alussa käynnistyvässä nelivuotisessa tutkimushankkeessa on mukana neljä tutkijaa: kaksi Suomesta, yksi Ruotsista ja yksi Tanskasta. Hanke valottaa pohjoismaisen oopperaelämän liikkuvuutta ja verkostoja 1800-luvun lopulla eli aikakautena, joka oli oopperan kulta-aikaa koko Euroopassa.

– 1800-luvun lopulla oli tapana, että oopperaesitykset laulajineen, puvustuksineen ja lavastuksineen kulkivat kaupungista toiseen. Tutkimushankkeessa syvennymme 1800-luvun esityskäytäntöihin Pohjoismaissa ja oopperan parissa työskennelleisiin, erityisesti laulajiin ja kapellimestareihin, kertoo professori Sivuoja.

Sivuojan mukaan suomalaisilla oopperantekijöillä oli 1800-luvulla kiinteät kontaktit muihin Pohjoismaihin ja erityisesti Ruotsiin, toisin kuin historiankirjat kertovat.

– Oopperan piirissä oli paljon enemmän Pohjoismaiden välistä kulttuurista vaihtoa ja verkostoja kuin olemme ymmärtäneetkään. Me tartumme tähän hyvin käytännönläheisesti ja tutkimme oopperan tekemisen arkea: oopperatyöskentelyä, -esityksiä ja niiden valmistamista. Tutustumme muun muassa siihen, miten matkustettiin, miten tiedot esimerkiksi Pariisin oopperatuotannoista kulkeutuivat pohjoisille lavoille ja minkälaisen tulkinnan ne täällä saivat. Lisäksi perehdymme yksilöihin, jotka kiersivät Pohjoismaissa ja veivät omaa osaamistaan ulkomaille. Tällaisia olivat esimerkiksi Jenny Lind, Signe Hebbe ja Ida Basilier, Sivuoja kertoo.

Yksittäisiä tutkimusaiheita ovat esimerkiksi Verdin Il Trovatoren liikkeet Pohjoismaissa, kapellimestarien rooli oopperatuotannoissa ja oopperatapahtumat Kööpenhaminassa 1840, Grand opéran esitykset Pohjoismaissa sekä oopperalavat naisten näyttämöinä Pohjoismaissa 1800-luvun lopulla. Tutkimusaineisto on pääasiassa kirjallisuutta, näyttämöluonnoksia, lehtiarvosteluja sekä joitakin nuotteja ja äänitteitä.

Tutkimushankkeen ympärille järjestetään seminaari vuonna 2013. Lisäksi julkaistaan artikkeleja ja pohjoismaisten kirjoittajien yhteinen antologia.

Opera on the Move: Transnational Practises and Touring Artists in the Long 19th Century Norden -hanke käynnistyy 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2016.

Lisätietoja:
Professori Anne Sivuoja
, Sibelius-Akatemia
anne.sivuoja@siba.fi

puh. 040 710 4287

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Liitteet & linkit