Sibelius-Akatemian kansanmusiikin professoriksi Kristiina Ilmonen

Kristiina Ilmonen on valittu kansanmusiikin professoriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan viisivuotiskaudeksi 1.8.2014 alkaen. Ilmosen nimitti Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg. Kansanmusiikin professuuri on luonteeltaan taiteellinen.

Kristiina Ilmonen (s. 1966) on aktiivinen ja ansioitunut taiteilija, jonka pedagoginen osaaminen on vahvaa ja monipuolista. Hän on toiminut perinteisen kansanmusiikin, nykykansanmusiikin ja improvisaation parissa kolmekymmentä vuotta ja erikoistunut muinaissuomalaisiin puhaltimiin sekä eri maiden lyömäsoittimiin. Ilmonen on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa eri opetustehtävissä, osastonjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 1989. Hän valmistui musiikin maisteriksi kansanmusiikin osastolta 1996 ja viimeistelee taiteellista tohtorintutkintoaan.

– Valinnassa painotimme taiteellista pätevyyttä ja näyttöä taiteellisen toiminnan jatkuvasta kehittymisestä. Kristiina Ilmonen on käyttänyt uudenlaisia lähestymistapoja ja tekniikoita, mikä tekee hänestä erittäin hyvän taiteellisen roolimallin opiskelijoillemme, sanoo Sibelius-Akatemian dekaani Tuomas Auvinen.

– Aktiivisen taiteilijanuran lisäksi Ilmosella on rohkeutta ja kehittämishalua, mikä on kansanmusiikin aineryhmän kannalta tärkeää. Hänellä on erinomaiset valmiudet tuoda erilaisia näkökulmia ja uusia suuntauksia kansanmusiikin opetukseen, Auvinen jatkaa.

Ilmosen valinnan ehtona on tohtorintutkinnon viimeistely ennen tehtävän vastaanottamista. Edellisen viisivuotiskauden ajan kansanmusiikin professuuria hoiti Hannu Saha, joka jatkaa professuurin toimenhoitajana kesäkuun loppuun asti.

Kansanmusiikin professorin tehtävään oli kahdeksan hakijaa, joista viisi kutsuttiin antamaan soveltuvuusnäyte. Yleisölle avoimet näytteet järjestettiin Helsingin Musiikkitalossa 24. ja 25. syyskuuta. Näyte koostui taiteellisesta näytteestä, opiskelijan ohjausnäytteestä, kansanmusiikin tulevaisuutta käsitelleestä puheesta ja haastattelusta.

Lisätiedot:
Tuomas Auvinen, Sibelius-Akatemian dekaani, p. 040 501 2300, tuomas.auvinen@siba.fi

Haastattelu- ja kuvapyynnöt:
Elisa Ylinen, Sibelius-Akatemian viestintä- ja markkinointipäällikkö, p. 040 710 4280, elisa.ylinen@siba.fi

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.siba.fi | www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Multimedia

Multimedia