Tohtorintutkinnossa perehdytään Franz Schubertin valmiisiin ja keskeneräisiin pianosonaatteihin

Press release in English

Javier Arrebolan 15.12.2012 Sibelius-Akatemiassa tarkastettava taiteellinen tohtorintutkinto koostuu viidestä konsertista ja kirjallisesta työstä.

Arrebolan taiteellisen opin- ja taidonnäytteen nimi on An die Musik – The Piano Sonatas of Franz Schubert. Tutkintokonsertit koostuivat viidestä pianoresitaalista, joissa esitettiin kaikki Schubertin valmiit pianosonaatit. Yhteensä 11 sonaattia sijoittuvat ajanjaksoon 1817–1828. Konserttiohjelmat suunniteltiin antamaan selkeä kuva Schubertin musiikillisen nerouden kehityksestä nuoruudesta hänen kuolemaansa asti. Joissakin konserteissa oli myös muita samaan aikakauteen sijoittuvia teoksia ja kamarimusiikkia.

Javier Arrebolan kirjallisen työn otsikko on The Unfinished Piano Sonatas of Franz Schubert. Keskeneräisten pianosonaattien tarkastelu kirjallisessa työssä tarjoaa luonnollisen vastineen tutkintokonserteille, joissa esitettiin kaikki Schubertin valmiit pianosonaatit. Musiikin ystäville ja ammattimuusikoille suunnatussa työssä tarkastellaan Schubertin keskeneräisiä pianosonaatteja esittäjän näkökulmasta katsottuna. Jopa puolta hänen kaikista pianosonaateistaan edustavat keskeneräiset työt valaisevat hyvin hänen pianomusiikkinsa kehitystä. Pianosonaatteja analysoidaan kirjallisessa työssä yksitellen kronologisesessa järjestyksessä, pääasiassa tyylin ja muodon näkökulmasta. Näiden keskeneräisten teosten kautta yritetään kuvata myös Schubertin koko musiikillisen tuotannon kehitystä. Kirjallinen työ on saatavilla Sibelius-Akatemian opinnäytetietokannasta http://ethesis.siba.fi/.

Javier Arrebolan tohtorintutkinnon (taiteilijakoulutus) julkinen tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 15.12.2012 klo 13.00 Sibelius-Akatemian Kamarimusiikkisalissa (Pohjoinen Rautatiekatu 16). Taiteellisen arviointilautakunnan puheenjohtaja on professori Erik T. Tawaststjerna. Kirjallisen työn tarkastajina ovat MuT Tuija Hakkila ja professori Lauri Suurpää. Tilaisuuden valvojana toimii professori MuT Annikka Konttori-Gustafsson.

Valokuva on ladattavissa Sibelius-Akatemian kuvapankissa (kuvapankki.siba.fi), tunnuksia voi tarvittaessa pyytää osoitteesta info@siba.fi.

Lisätietoja
Javier Arrebola
arrebola.javier@gmail.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi