Väitöskirja esittelee Sibeliuksen sävelrunon En saga kaksi versiota

MuM Tuija Wicklundin väitöskirja ”Jean Sibelius’s En saga and Its Two Versions: Genesis, Reception, Edition, and Form”  kokoaa yhteen tietämyksen Sibeliuksen sävelrunosta En saga ja perehdyttää sen kahteen versioon. Väitöskirja tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisalissa lauantaina 22.3. 2014 klo 12.

En sagan varhaisversio julkaistiin ensimmäistä kertaa osana Wicklundin toimittamaa Jean Sibeliuksen kriittistä kokonaiseditiota. Väitöskirja valottaa teoksen kahta versiota kolmesta näkökulmasta.

Väitöskirjan ensimmäinen osa on luonteeltaan historiallinen ja perehdyttää sävellyksen synty- ja revisiohistoriaan, sen varhaiseen reseptioon ja uudistetun version julkaisuun. Toinen osa keskittyy musiikin kriittisen editoinnin käytäntöihin. Wicklund paneutuu aiheeseen paitsi yleisesti, myös yksityiskohtaisesti En sagan versioiden kautta. Väitöskirja luotaa toimitustyössä esiin nousseita kysymyksiä ja kertoo niiden ratkaisuista. Kysymyksiä valotetaan myös faksimile-kuvien avulla. Väitöskirjan kolmas osa on muotoanalyyttinen. En saga ilmentää sonaattimuotoa kahdella eri tasolla: kokonaisuuden sekä sen osakokonaisuuksien tasolla. Tämä kaksitasoinen sonaattimuoto on havaittavissa varhaisversiossa selkeämmin ja väitöskirja selvittää myös teoksen uudistamisen vaikutusta sen muotoon.

Tuija Wicklund on valmistunut pianonsoiton opettajaksi Helsingin Konservatoriosta vuonna 1992 ja musiikin maisteriksi vuonna 1998 Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian osastolta. Wicklund on opettanut pianonsoittoa, musiikkianalyysiä ja harmoniaoppia Helsingin Konservatoriolla ja musiikkianalyysiä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa sekä musiikinteoriaa Sibelius-Akatemiassa. Wicklund on toiminut Jean Sibelius Works -projektissa oikolukijana sen käynnistymisestä lähtien ja tutkijana keväästä 2002. Neljä hänen toimittamaansa nidettä on ilmestynyt: Skogsrået, Vårsång, En saga sekä Lemminkäisen varhaiset ja lopulliset versiot.

Lisätiedot:
Tuija Wicklund
tuija.wicklund@helsinki.fi


MuM Tuija Wicklundin väitöstilaisuus järjestetään lauantaina 22.3.2014 klo 12.00 Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kamarimusiikkisalissa (Pohjoinen Rautatiekatu 9)
Väitöskirjan otsikko: ”Jean Sibelius’s En saga and Its Two Versions: Genesis, Reception, Edition, and Form”
Vastaväittäjä: Robert Pascall, Emeritus Professor, the Universities of Bangor and Nottingham and Honorary Professor of Music Philology, the University of Cambridge
Tilaisuuden valvoja: Professori Lauri Suurpää


Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.siba.fi | www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Liitteet & linkit