Ookko nää Taitaja? / Är du en Mästare? / Are you a Taitaja?

Näin kysyivät Oulun seudun ammattiopiston Taitaja 2010 -finalistit Ouluun kilpailemaan saapuneilta kollegoiltaan kilpailujen avajaisissa tänään maanantaina.

Ammattitaidon SM-kilpailut eli Taitaja 2010 -kisat päräytettiin tänään ryminällä käyntiin historian ensimmäisellä Taitaja-marssilla, jossa kaikkiaan tuhatkunta kilpailijaa, heidän valmentajaansa ja saattajaansa marssivat Toripoliisi-patsalta Ouluhallille. Menoa tahditti Pohjan soittokunnan kolmihenkinen miehistö. Marssi teki Taitajia tutuksi myös kisoja isännöiville oululaisille. Marssia seurasi muun muassa Leena Pöykiö, joka kertoi kuulleensa kilpailuista matkailualaa opiskelevalta siskontytöltään. "Sen verran utelias olen luonteeltani, että huomenna tiistaina aion mennä paikan päälle Ouluhalliin seuraamaan kilpailuja ja tapahtumia. Minua kiinnostaa tietää tarkemmin, että mistä oikein on kyse", Leena toteaa. Suomalaisen ammattitaidon näyteikkuna Avajaisia edeltäneessä tiedotustilaisuudessa Taitaja 2010 -kilpalun johtaja Sauli Jaara kertoi odottavansa tiistaina alkavia kisoja rauhallisin mielin: kisajärjestelyt ovat sujuneet hyvin ja nyt kolmen hehtaarin kisa-alue täyttyy maan parhaista osaajista. Opetusneuvos ja Skills Finland ry:n varapuheenjohtaja Seija Rasku totesikin, että Taitajat-kilpailut ovat merkittävä keino esitellä ammatteja nuorille. "Tuoreimmat ennusteet osoittavat, että tulevaisuudessa käytännön tekijöistä on pulaa sekä Suomen että Euroopan tasolla. Taitajilla on suuri merkitys Suomen ammattikoulutuksen näkyvyyden lisäämisessä", Rasku huomautti. Piristysruiske Oululle Taitaja-kisoihin odotetaan yli 50 000 kävijää, joten näin suuren tapahtuman valmistelut eivät ole ihan pikku juttu. "Opettajamme ovat hyvin sitoutuneita ja motivoituneita. Kentältä kuulin äsken kommentin, että kiire on mutta, olo on luottavainen", kertoi Oulun seudun ammattiopiston rehtori Jarmo Paloniemi. Kiire on lisääntynyt kuitenkin myös koulujen ulkopuolella. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Juntunen kuvaakin kisoja piristyruiskeeksi Oulun seudulle. "Tämä on tarkoittanut Oululle ja Oulun seudulle lisää hankintoja, hotelliöitä ja kuljetuslogistiikkaa. Toisaalta yritysyhteistyö on lisääntynyt ja opettajat sekä oppilaat ovat oppineet valtavasti", Juntunen kertoi. Taitoa tuvan täydeltä Marssin jälkeen kilpailijat ja kisojen järjestäjät kutsuvieraineen kokoontuivat Ouluhallin parkkipaikalla sijaitsevaan NRJ Areenaan kisojen virallisiin avajaisiin. Kilpailijat saapuivat areenalle joukkue kerrallaan aplodien saattelemina. Avajaisissa tervehdyksensä kilpailijoille esittivät kilpailun johtaja Sauli Jaara, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Juntunen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jorma Ketola ja Skills Finland ry:n varapuheenjohtaja Seija Rasku. Kisat avasi viestintäministeri Suvi Lindén. Avajaisten kulttuuriannista vastasivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun pop/jazz-opiskelijat ja Starcrash-yhtye. Kilpailijoita tsemppaamassa oli myös kisamaskotti Taito Hyppynen. Viime vuoden Taitajien Taitaja Sami Puhakan tervehdyksen avajaisissa esitti Skills Finlandin Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen. "Taitaja-kisat ovat olleet minulle rohkaiseva ja rikastuttava elämys. Ne ovat lisänneet itseluottamustani työmarkkinoilla. Pitäkää asenne kunnossa, lippu korkealla ja näyttäkää todellinen osaamisenne", Puhakka viestitti. Tiistaista lähtien kilpailijoiden onkin pistettävä kaikkensa peliin ja näytettävä kuka on Taitaja. Taitajien kuva- ja juttupankit ovat vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.taitaja2010.fi/fi/medialle. Är du en Mästare? Så frågade finalisterna i Mästare 2010 –tävlingen från Yrkesinstitutet i Uleåborg av sina tävlingskollegor i öppningsceremonin i dag. FM-tävlingen i yrkesskicklighet, alltså Mästare 2010 inleddes med en rejäl knall, när sammanlagt ett tusental tävlande, tränare och ledsagare tågade med fanor och trummor i den första Mästare-marschen någonsin från Toripolliisi-statyn till Ouluhalli. Pohja Militärmusikkårs tre musiker deltog marschen med sina rytminstrument. Marschen gjorde Mästare också mera bekant för uleåborgare. En av marschens åskådare var Leena Pöykiö som sade att hennes systerdotter som studerar turism hade berättat henne om tävlingen. "Jag är nog så nyfiken att på tisdag imorgon ska jag besöka Ouluhalli själv och se på tävlingarna och evenemang där. Jag är intresserad av att veta mera exakt vad det handlar om ", konstaterar Leena. Ett skyltfönster för finsk yrkesskicklighet På pressinfot innan öppningsceremonin berättade ledaren för Mästare 2010 –tävlingen, Sauli Jaara, att han ser lugnt fram emot tisdagen och tävlingens början: tävlingsarrangemangen har gått bra och nu ska det tre hektar stora tävlingsområdet befolkas med landets bästa. Undervisningsråd och vice ordförande för Skills Finland rf Seija Rasku konstaterade, att Mästare-tävlingarna är ett ansenligt sätt att presentera olika yrken för ungdomar. "De färskaste prognoserna antyder att i framtiden finns det en brist på yrkesmän och –kvinnor i både Finland och Europa. Mästare har en stor betydelse för höjning av synligheten av den finska yrkesutbildningen”, norerade Rasku. En riktig uppfriskning för Uleåborg Det förväntas över 50 000 besökare till Mästare-evenemanget, och det är ingen liten sak att sköta arrangemangen för ett så stort evenemang. "Våra lärare är väldigt engagerade och motiverade. Jag hörde nyss en kommentar från fältet, att man har bråttom men det känns förtroendefullt ", berättade rektor för Oulun seudun ammattiopisto, Jarmo Paloniemi. Men brådskan har ökats också utanför skolorna. Samkommunsdirektör Kari Juntunen från Samkommunen Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä beskriver evenemanget som en riktig kick för Uleåborgsregionen. "Detta evenemang har betytt mera investeringar, anskaffningar, hotellnätter och transportlogistik för Uleåborg och Uleåborgsredionen. Samtidigt har samarbetet med företag ökat och både lärare och de studerande har lärt sig enormt mycket ", berättade Juntunen. Ett fullt hus med kunskap Efter marschen samlade de tävlande och tävlingsarrangerare med inbjudna gäster på NRJ Arenan vid Ouluhalli på den officiella öppningsceremonin. De tävlande anlände till arenan lagvis, ackompanjerade av publikens applåder. På öppnandet hälsades de tävlande av tävlingsledaren Sauli Jaara, samkommunsdirektör Kari Juntunen från Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, direktör Jorma Ketola från Norra Österbottens företagare och vice ordförande för Skills Finland rf Seija Rasku. Mästare-tävlingen invigdes av kommunikationsminister Suvi Lindén. Av det kulturella utbudet ansvarade pop/jazz-studerande vid Oulun seudun ammattikorkeakoulu och banden Starcrash. Också tävlingsmaskoten Taito Hyppynen (Handy Handig) hejade de tävlande. En hälsning till de tävlande från fjolårets Mästarnas Mästare Sami Puhakka framfördes på öppnandet av Mästare-chefen i Skills Finland, Pekka Matikainen. "Mästare-tävlingen har för mig varit en rohkaiseva ja rikastuttava upplevelse. De har ökat mitt självförtroende på arbetsmarknaden. Kämpa på, håll flaggan högt och visa era verkliga kunskaper", uppmanade Puhakka. Från och med tisdagen ska tävlande visa sitt bästa och bevisa vem som är en Mästare. På Mästare 2010 Uleåborgs hemsida www.taitaja2010.fi finns bild- och artikelbank som kan fritt utnyttjas av pressen. Skribentens eller fotografens namn skall anges vid eventuell publicering Are you a Taitaja? That’s the question the finalists of Oulu Vocational College in the Taitaja 2010 competition asked other finalists. Students from vocational schools around Finland had gathered in Oulu today to attend the Opening Ceremony of the Championships. The Taitaja 2010 competition is the Finnish Championships in vocational skills. The games began today with the first Taitaja March ever held. Over a thousand people including competitors, their coaches and other members of the teams marched from Oulu’s Toripoliisi statue to the venue of the competition, Ouluhalli. The March made the games more familiar to the citizen’s of Oulu, the host city. One of the many Oulu residents watching the March was Leena Pöykiö. Pöykiö said she heard about the games from her niece who studies tourism. “I am quite curious by nature so I’m sure I’ll go to Ouluhalli tomorrow to watch the games and events. I’m interested in finding out what the competition is all about,” Pöykiö said. A window into Finnish vocational skills At the press conference prior to the Opening Ceremony, Sauli Jaara, the project manager of the Taitaja 2010 games, said he was calm about the competition which begins on Tuesday. “The organizations have gone well and now the three hectare area will be filled with the best skilled youth in the country.” Seija Rasku, Counsellor for Education and Skills Finland Vice Chairperson, commented that the Taitaja games are an excellent way to showcase various occupations to young people. “Recent projections show that in the future there will be a lack of vocational skills in Finland and elsewhere in Europe. The Taitaja games have a huge impact on the visibility of vocational training across Finland,” Rasku stated. A bit of zing to Oulu More than 50 000 visitors are expected to attend the Taitaja games. The organization of an event of this scale is no small thing. “Our teachers are very committed and motivated. I just heard a comment from one teacher that they’re busy but they feel confident about the games,” said Jarmo Paloniemi, the Principal of Oulu Vocational College. Not only have the schools been busy. Kari Juntunen, the manager of the Oulu Region Joint Authority for Education describes the games as a bit of zing to the Oulu region. “This competition has meant more acquisitions, hotel nights and transporting logistics to Oulu and the Oulu region. Co-operation with companies has grown and both teachers and students have learnt a great deal,” said Juntunen. Filled with skills Following the Taitaja March the competitors, the organizers of the games and guests gathered into the NRJ Arena just outside Ouluhalli for the Official Opening Ceremony. Competitors arrived into the arena one team at a time while the crowd applauded. At the Opening Ceremony project manager Sauli Jaara greeted the competitors. Other speakers were Kari Juntunen, the manager of the Oulu Region Joint Authority for Education, Jorma Ketola, the chairman of the Entrepreneurs of Northern Ostrobotnia and Skills Finland’s vice chairperson Seija Rasku. The Championships were official opened by Suvi Lindén, the Minister of Communications. Musical numbers at the Opening Ceremony were provided by pop/jazz students from Oulu University of Applied Sciences and Starcrash. The Official Mascot of the games, Taito Hyppynen, was also on stage encouraging the competitors. Last year’s Best of the Nation Sami Puhakka’s greetings to the competitors were given by Skills Finland’s Taitaja manager Pekka Matikainen. “The Taitaja games were an encouraging and enriching experience for me. They boosted my self confidence on the job market. Keep your attitudes in sync and show your true skills,” were Pekka’s words to the competitors. Starting on Tuesday the competitors will have to give the games all they’ve got and show everyone who’s a Taitaja. Articles and photos from the Taitaja games are available for use at http://www.taitaja2010.fi/fi/medialle.

Yrityksestä

Taitaja - Ammattitaidon SM -kilpailu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma, jossa liki 350 nuorta 40 eri alalta kilpailee oman lajinsa suomenmestaruudesta. Taitaja 2010 Oulu -tapahtuma on Oulussa 27.-29.4.2010. Tapahtuman järjestää Oulun seudun ammattiopisto yhteistyössä Oulun seudun elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Kilpailuun voivat osallistua alle 21-vuotiaat ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevat. Ammattitaitokilpailutoimintaa koordinoi Suomessa Skills Finland ry.