Taitajat ylös, ulos ja liikkeelle! / Mästarna, upp och hoppa! / If you’ve got Skills, get up and move!

Taitaja-kilpailuja ei käydä pelkästään kilpailemisen riemusta, vaan opiskelijat kehittävät osaamistaan myös työelämää varten. Yhteistyökumppaneilta saattaakin poikia työpaikkoja osaaville taitajille.

Ylös, ulos ja liikkeelle! Näin kehottaa Pohjois-Karjalan ammattiopiston Yrittäjyys-lajin finalistijoukkue. Taitaja-kisojen ensimmäisen päivän jälkeen johtoasemassa olevat pohjoiskarjalaiset ovat ideoineet liikuntakeskusyrityksen nimeltään Get Up & Go! Toisena kisapäivänä tulevaisuuden nuoret yrittäjät laativat päät yhdessä liiketoimintasuunnitelmaansa. Yrittäjyys on tänä vuonna ensimmäistä kertaa virallisena kilpailulajina, kun parina edeltävänä vuonna sitä on harjoiteltu näytöslajina. Yrittäjyys-kilpailu huipentuu torstaina viimeisenä kilpailupäivänä Ouluhallin vieressä sijaitsevalla NRJ Areenalla kello 10.30 alkavassa tapahtumassa. Kaikki joukkueet esittelevät tilaisuudessa yleisölle oman yrityksensä. Taitaja-kilpailujen toinen kisapäivä keräsi yli 24 000 kävijää. Yhteensä kävijöitä on kahden ensimmäisen päivän aikana ollut reilut 40 000, joten 50 000 kävijän tavoite täyttynee viimeisen kilpailupäivän aikana. Rekrytoijat liikkeellä Yritteliäät ammattiopiskelijat ovat haluttua työvoimaa myös yritysmaailmassa. Yhteistyökumppaniyritykset kärkkyvät Taitajissa parhaita tekijöitä rekrytoitaviksi. Kilpailujen täkynä onkin suomenmestaruuksien lisäksi mahdollinen työpaikka oman alan yrityksessä. "Me haluamme tietysti parhaat ihmiset meille töihin", kertoo ISS:n Oulu-Kainuu-alueen palvelujohtaja Tuija Kämä. ISS on kolmatta vuotta mukana Taitajien pääyhteistyökumppanina. Yritys onkin luvannut kesätyöpaikan ISS:n yhteistyölajien suomenmestareille. Tänä vuonna ISS on ensimmäistä kertaa myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TaitajaPLUS-kilpailujen yhteistyökumppanina. "Yhteistyö TaitajaPLUSsan kanssa on meille luontevaa. Me pystymme tarjoamaan erilaisia työtehtäviä, joissa on mahdollista huomioida työntekijän erityistarpeet", Kämä kertoo. Pulpetti aikuisten koossa Keskiviikkona Taitaja-tapahtuma levittäytyi myös Oulun Rotuaari-kävelykadulle. OpinTorilla aikuiskoulutusalan asiantuntijat jakoivat tietoa ja rohkaisua aikuisille, jotka harkitsevat uudelleen siirtymistä pulpetin ääreen. Uraohjauskouluttaja Kai Latvalehto Oulun aikuiskoulutuskeskuksesta muistuttaa, että monikaan ei nykyään pärjää enää vain yhdellä koulutuksella. Latvalehdon mukaan nykypäivän muotisana on itseohjautuvuus, joka tarkoittaa opiskelijan kykyä suoriutua omatoimisesti opinnoistaan. ”Aikuinen ei ole yhtä nopea oppimaan, kuin nuori, mutta aikuiset ovat pitkäjänteisiä ja heidän motivaationsa on ihan toista luokkaa, se on oppimisessa tärkein tekijä. Aikuisilta löytyy myös elämänkokemusta. Oman alan löytää omien vahvuuksien kautta”, Latvalehto kertoo. Taitajien välitulokset löydät täältä: http://www.taitaja2010.fi/fi/lajit/vaelitulokset. Lisäksi median käytössä ovat tapahtuman juttu- ja kuvapankit, jotka löytyvät osoitteesta http://www.taitaja2010.fi/fi/medialle. Mästarna, upp och hoppa! Mästare-tävlingarna handlar inte endast om tävlingsglädjen, egentligen utvecklar de studerande sina kunskaper för arbetslivet. Samarbetspartners är möjliga arbetsgivare för yrkeskunniga mästare. Upp och hoppa! Så ljuder fältropen av Pohjois-Karjalan ammattiopistos finalistteam i Företagsamhet-grenen. Efter den första Mästare-tävlingsdagen har de på ledarplatsen liggande norrkarelare skapat ett motionscenterföretag som heter Get Up & Go! Under den andra tävlingsdagen planerade framtidens unga företagare sin affärsverksamhet. Företagsamheten är i år med för första gången som en egentlig Mästare-tävlingsgren, när den på ett par föregående år har först tränats som en uppvisningsgren. Företagsamheten final har sin klimax på torsdagen, den sista tävlingsdagen, på NRJ-Arenan fr.o.m. kl 10.30. På tillställningen presenterar alla lag sitt eget företag till publiken. Mästare 2010-tävlingarnas andra dag lockade sammanlagt 24 000 besökare till Ouluhalli-området. Totalt har 40 000 besökare gästat tävlingarna under de två första dagarna, vilket menar att besökarmålet 50 000 besökare torde nås på den sista tävlingsdagen. Rekryterare på sökande fot Företagsamma yrkesstuderande är eftertraktat arbetskraft också i företagsvärlden. Samarbetsföretagen av Mästare söker de bästa yrkesmän och –kvinnor för rekrytering från tävlingarna. En av de bästa morötterna på tävlingen är – vid sidan av FM-segern – en eventuell arbetsplats på ett företag inom den egna branschen. "Så klart vill vi anställa de bästa för att jobba för oss”, berättar servicedirektören för ISS Uleåborg-Kajanaland, Tuija Kämä. ISS är med som Mästare-tävlingarnas huvudsamarbetspartner för tredje år i rad. ISS har lovat en sommaranställning till de som blir mästare på samarbetsgrenarna. I år är ISS för första gången med också som MästarePLUS-grenarnas samarbetspartner. "Samarbete med MästarePLUS är naturligt. Vi kan erbjuda varierande arbetsuppgifter som ger möjligheter i att ta hänsyn till medarbetarens speciella behov”, berättar Kämä. Skolbänken i vuxenstorlek Under onsdagen spred Mästare-evenemanget också på Uleåborgs gågata Rotuaari. På OpinTori delade expertarna inom vuxenutbildning ut information och uppmuntring till vuxna som överväger att söka sig till skolbänken igen. Karriärvalutbildaren Kai Latvalehto från OAKK (Centrum för vuxenutbildning i Uleåborg) påminner att det är inte så många som nuförtiden klarar sig med endast en utbildning. Enligt Latvalehto är dagens modeord självstyrning som betyder den studerandes förmåga att klara sig självständigt av sina studier. ”En vuxen är inte lika snabb i att lära sig som ungdomarna med de vuxna är uthärdiga och deras motivation är hög. Den är den viktigaste faktorn för inlärningen. Vuxna har också livserfarenhet. Man hittar sin egen bransch med hjälp av de egna starkheterna”, berättar Latvalehto. Delresultaten av Mästare 2010 hittar du på: http://www.taitaja2010.fi/sv/grenar/vaelitulokset. Därtill finns det artikel- och bildbanker till medias förfogande på http://www.taitaja2010.fi/sv/for-media. If you’ve got Skills, get up and move! The Taitaja games are not held only for the joy of competing. Students strive to improve their skills for the future when they will be working fulltime. Partner companies of the Taitaja games may offer jobs to the most skilled competitors. Get up and move! That’s what the team from Pohjois-Karjala vocational college participating in the entrepreneurship category suggests everyone should do. After the first competition day at the Taitaja games the team from Pohjois-Karjala are in the lead. As part of the competition they have brainstormed a sports centre named Get Up & Go! During the second competition day the future entrepreneurs have formulated a business plan for their company. Entrepreneurship is officially a competition category for the first time this year. It has been a demonstration category during the past few years. The entrepreneurship competition will culminate on the last competition day. The final event will take place at the NRJ Arena at 10:30 am. All entrepreneurship teams will present their companies to the audience. The second competition day gathered over 24 000 visitors. During the first two days of the games the total number of spectators surpasses 40 000. The aim is to have 50 000 visitors during the three days of competition and this aim will surely be filled. Attentive recruiters The corporate world is keen to employ skilled vocational students. Corporate partners of the Taitaja games do their best to recruit the best competitors. In addition to possibly winning the Finnish Championship, competitors may have a chance of receiving a job at a company of their own industry. “We want the best people working for us,” says Tuija Kämä, the Service Manager of ISS Oulu-Kainuu area. ISS is one of the main corporate partners at the Taitaja games for the third year running. ISS has promised that the Finnish Champions in their co-operation categories will receive a summer job from ISS. This is the first year that ISS is a corporate partner in the TaitajaPLUS competition. TaitajaPLUS is a vocational skills event organized for students with special needs. “Co-operation with TaitajaPLUS comes naturally for us. We can offer various types of tasks for our employees and take into consideration their special needs,” says Kämä. Sitting in class as an adult The Taitaja event spread out to Oulu’s Rotuaari walking street on Wednesday. At the OpinTori event experts in adult education gave information and encouragement to adults who were thinking about returning to class. Kai Latvalehto, the career counseling instructor from Oulu adult education centre, reminds that many people can’t cope with just one degree these days. Latvalehto sees self-directing as the trend these days in studying. “Adults aren’t as quick to learn as young people, but adults are persistent and very motivated. These are important characteristics in learning. Adults also have life experience unlike youths. Through one’s strengths everyone can find their own profession,” Latvalehto says. Articles and photos from the Taitaja games are available for use at http://www.taitaja2010.fi/fi/medialle.

Yrityksestä

Taitaja - Ammattitaidon SM -kilpailu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma, jossa liki 350 nuorta 40 eri alalta kilpailee oman lajinsa suomenmestaruudesta. Taitaja 2010 Oulu -tapahtuma on Oulussa 27.-29.4.2010. Tapahtuman järjestää Oulun seudun ammattiopisto yhteistyössä Oulun seudun elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Kilpailuun voivat osallistua alle 21-vuotiaat ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevat. Ammattitaitokilpailutoimintaa koordinoi Suomessa Skills Finland ry.