Talenom Barometri: Pk-yritysten taloustilanne kohenee tasaiseen tahtiin

Suomalaisten pk-yritysten liikevaihto oli 12 kuukauden ajanjaksolla 3/2010 - 2/2011 keskimäärin 16,1 prosenttia suurempi kuin edeltäneellä 12 kuukauden jaksolla. Pk-yritysten kannattavuus kasvoi edelliskuukausien tapaan liikevaihtotasoakin reippaammin ja liikevoittoa kertyi 35,7 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Yritysten kassoissa oli tällä ajanjaksolla keskimäärin 3,7 prosenttia enemmän rahaa.

"Voitaneen sanoa, että Suomi on nyt täynnä kasvuyrityksiä. Keskimääräiset yli 15 prosentin jatkuvat kasvuluvut olisivat tosissaan mieluisia. Tilanne ei kuitenkaan ole pysyvästi näin positiivinen. Kasvulukemathan paikkaavat 2009 taantumavuoden lukuja niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin osalta. Kuten havaitaan, liikevoittotasokin on edelleen parantunut merkittävästi pahimpaan taantuma-aikaan verrattuna. Näin toki pitääkin olla, sillä vuoden 2009 liikevoittotasoilla ei monilla yrityksillä olisi ollut enää pitkää aikaa mahdollisuutta jatkaa toimintaansa", selittää barometriä Talenom Oy:n toimitusjohtaja Harri Tahkola.

"Suomeen saatiin juuri uusi eduskunta. Ainakin vaalipuheiden perusteella yrittäjillä on nyt ystäviä ja heitä halutaan tukea. Toivottavasti nämä puheet realisoituvat päätöksinä, joissa uusien yritysten syntyä sekä jo olemassa olevien yritysten kasvua ja kehittymistä tuetaan pitkäjänteisen ja ennustettavissa olevan politiikan kautta", toivoo Tahkola.

Talenom Barometrin tulokset perustuvat laajaan otantaan suomalaisista pk-yrityksistä. Barometrin tuloksia saa vapaasti julkaista ja siteerata, mutta se edellyttää aina lähteen mainitsemista. Barometri on luettavissa myös Talenomin kotisivuilla www.talenom.fi

Talenom on yksi Suomen suurimmista talouden hallinnan palvelutaloista ja toimii 12 paikkakunnalla ja kolmella liiketoiminta-alueella: Tilitoimistopalvelut, Talousosastopalvelut ja Konsultointipalvelut. Talenomilla työskentelee yli 300 asiastaan innostunutta ja osaavaa talouden hallinnan ammattilaista ja palveluita käyttää noin 4400 asiakasta. Talenom tunnetaan aktiivisesta otteesta sekä ainutlaatuisesta palveluvalikoimasta, mukaan lukien markkinoiden edistyksellisimmät sähköiset taloushallinnon ratkaisut. Lisätietoja www.talenom.fi

Avainsanat: