Tallink-konsernin tulos kääntyi vuoden 2023 toisella neljänneksellä jälleen voitolliseksi

Report this content

Tallink-konserni on tänään julkaissut vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen (1.4–30.6.2023) taloudellisen tuloksen (tilintarkastamaton). Konsernin tulos on kääntynyt jälleen voitolliseksi ensimmäisen vuosineljänneksen pienen tappion jälkeen.

Tallink-konsernin laivoilla matkusti vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 1 541 081 miljoonaa matkustajaa, mikä on 0,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla (1 552 174 matkustajaa 2022/Q2). Yhtiö kuljetti vuoden 2023 toisella neljänneksellä 22 prosenttia vähemmän rahtiyksiköitä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kuljetettuja rahtiyksiköitä oli vuoden 2023 toisella neljänneksellä yhteensä 85 359, kun edellisvuoden vastaavalla jaksolla niitä kuljetettiin 109 380. Lasku johtui siitä, että yhtiön reiteillä liikennöi vuoden 2023 toisella neljänneksellä vähemmän laivoja kuin edellisvuoden samalla jaksolla. Matkoja yhtiön reiteillä liikennöitiin 18 prosenttia vähemmän, mikä tarkoitti pienempää reittien kokonaiskapasiteettia.

Pienemmistä matka-, matkustaja- ja rahtimääristä huolimatta yrityksen liikevaihto kasvoi vuoden 2023 toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 11,5 prosenttia yhteensä 229,7 miljoonaan euroon (206,0 miljoonaa euroa 2022/Q2). Konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) kasvoi edellisvuodesta 138,7 prosenttia yhteensä 68,5 miljoonaan euroon (28,7 miljoonaa euroa 2022/Q2). Monilla osa-alueilla toteutettujen määrätietoisten toimien ja niiden avulla saavutettujen myönteisten tulosten ansiosta vuoden 2023 toisen neljänneksen nettovoitto oli 33,4 miljoonaa euroa (671 000 euron nettotappio 2022/Q2).

Vuoden toisen neljänneksen vahvan tuloksen myötä yritys ylsi ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen kannattavaan ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen. Yhtiön seitsemällä vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana säännöllisessä liikenteessä olleella laivalla (joiden lisäksi yhtiö liikennöi kahta rahtilaivaa) matkusti vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 2 590 858 matkustajaa, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla (2 272 435 matkustajaa). Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla kuljetettujen rahtiyksiköiden määrä väheni 18,6 prosenttia edellisvuoden samaan jaksoon verrattuna, ja rahtiyksiköitä kuljetettiin yhteensä 172 091 kappaletta (211 318 yksikköä vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla). Vuonna 2023 yhtiön reiteillä on laivojen ulosvuokrausten takia vähemmän säännöllisessä liikenteessä olevia laivoja, minkä lisäksi rahtikapasiteetti on pienempi vuoteen 2022 verrattuna sillä rahtilaiva Sea Wind myytiin vuoden 2022 keväällä.

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuoden samaan jaksoon verrattuna 28,4 prosenttia yhteensä 400,9 miljoonaan euroon (vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla 312,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) oli 95,6 miljoonaa euroa, mikä on 439 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla (17,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon nettovoitto oli 28,0 miljoonaa euroa (vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon nettotappio 40,7 miljoonaa).

Tallink jatkaa lainalyhennysten maksamista ja velan vähentämistä, ja konsernin nettovelka oli vähentynyt 31.12.2022 jälkeen 73,7 miljoonaa euroa. Yrityksen likviditeetti pysytteli vuoden 2023 toisen neljänneksen lopussa edelleen vahvana, sillä konsernin rahavarat olivat yhteensä 57,6 miljoonaa euroa (vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa 90,6 miljoonaa euroa) ja konsernilla oli 135,0 miljoonan euron verran käyttämättömiä luottolimiittejä (116,7 miljoonaa euroa 30.6.2022). Maksuvalmiuspuskuri (rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit) oli vuoden 2023 toisen neljänneksen lopussa yhteensä 192,6 miljoonaa euroa (207,3 miljoonaa euroa 30.6.2022). Yrityksen nettovelan suhde EBITDA:aan oli 3,1. Yrityksellä oli vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon lopussa yhteensä 39 149 osakkeenomistajaa.

Yritys jatkoi vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla investoimista laivaston uudistuksiin sekä teknisiin päivityksiin yhteensä 16,2 miljoonalla eurolla.

”Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon tulos on osoitus siitä, että olemme tehneet viime vuosina oikeita päätöksiä nopeuttaaksemme koronakriisistä toipumista. Laivojen ulosvuokrausten myönteiset vaikutukset ovat kiistattomat, etenkin nyt, kun kuluttajien matkustusvalintoihin kohdistuu edelleen paineita kohonneiden elinkustannusten takia. Tämänhetkisenä strategianamme on liikennöidä säännöllisiä reittejämme optimaalisella määrällä laivoja sekä vuokrata muita laivojamme, mikä auttaa meitä liiketoimintamme elvyttämisessä”, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

”Tavoitteenamme on nyt ylläpitää kannattavuutta kahden seuraavan vuosineljänneksen aikana ja samalla jatkaa kriisikausien aikana kertyneiden velkojemme vähentämistä. Neljällä pääreitillämme parhaillaan liikennöivät laivat tuottavat hyviä tuloksia, mutta kasvunvaraakin on, mikäli kotimarkkinoitamme laajemman alueen matkustajamäärät sattuisivat lähtemään lähivuosina nousuun. Lyhyen aikavälin suunnitelmana on jatkaa saman liiketoimintamallin noudattamista kuin viime vuosina käyttämällä säännöllisen liikenteen ja laivojen ulosvuokrausten yhdistelmää, kunnes nykyisillä pääreiteillämme tai muualla kasvava kysyntä edellyttää lisäkapasiteettia”, Nõgene sanoo.

”Olemme edelleen kiitollisia asiakkaillemme ja työntekijöillemme, jotka ovat ymmärtäneet toimintaan liittyvien päätösten tärkeyden. Kiitämme myös uskollisia osakkeenomistajiamme, jotka eivät lakanneet uskomasta epävarmoista ajoista selviämiseen”, lisää Nõgene.

Lisätietoja medialle antaa:
Katri Link, Group Head of Communications and ESG, Tallink Grupp, +372 53 042 121, katri.link@tallink.ee

Tallink-konserni on yksi pohjoisen Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yrityksellä on yhteensä 15 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä useilla reiteillä. Tallink-konserni työllistää noin 4 900 henkilöä Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Latviassa ja Saksassa. Vuonna 2022 yhtiö kuljetti noin 5,5 miljoonaa matkustajaa ja lähes 410 000 rahtiyksikköä. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan ja Helsingin pörssissä. www.tallink.com

Tilaa