TAMRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS HELMI–LOKAKUULTA 2009: TOIMINTA JA TULOSKEHITYS VAKAATA

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

- Tamro-konsernin elo–lokakuun 2009 liikevaihto oli 1 370 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto laski 2,4 prosenttia pääasiassa Ruotsin, Norjan ja Puolan valuuttojen heikentyneiden kurssien vuoksi. Kiinteillä valuuttakursseilla (CER) laskettuna Tamro-konsernin liikevaihto kasvoi 1 prosentin. - Konsernin elo–lokakuun liikevoitto oli 27,6 miljoonaa euroa, ja se laski 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen veroja oli 25,7 miljoonaa euroa, ja se laski 1,8 miljoonaa euroa. Negatiivinen kehitys johtuu heikentyneistä valuuttakursseista ja Ruotsin markkinoiden muutokseen liittyvistä valmistelukustannuksista. Tamro-konsernin tase jatkoi positiivista kehitystään. - Vapaa kassavirta nousi elo–lokakuussa poikkeuksellisen korkeaan 106 miljoonaan euroon. Nousu johtui vahvasta kannattavuudesta ja onnistuneesta nettokäyttöpääoman laskusta. - Tamro-konserni ei jättänyt lopullista tarjousta Ruotsin apteekkiklustereiden huutokaupassa. Tamro jatkaa nyt valmistautumista ottaakseen aktiivisen roolin Ruotsin apteekkimarkkinoilla ja neuvottelee strategiavaihtoehdoista mahdollisten kumppaneiden kanssa. - Sakari Ahdekivi aloitti Tamro-konsernin talousjohtajana 14. syyskuuta 2009. Tamro-konsernin toimitusjohtaja Juha Koponen: “Tamro-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos osoittaa, että vakaa kehityksemme on jatkunut, ja kuvastaa vastustuskykyämme taloudelliseen taantumaan. Useimmissa toimintamaissamme liiketoimintamme on kehittynyt myönteisesti suunnitelmiemme mukaisesti. Taantuma näkyy pääasiassa Baltian maissa, joiden osuus Tamro-konsernin liiketoiminnan volyymista on noin viisi prosenttia. Ruotsin apteekkimarkkinoiden muutos on avannut ja avaa jatkossa mielenkiintoisia mahdollisuuksia.” Konsernin avainlukuja (taulukko pdf-liitteessä) Koko tilikauden 2009/2010 näkymät Tamro-konsernin tilikauden 2009/10 liikevoiton odotetaan pysyvän tilikauden 2008/09 tasolla tai paranevan hieman, kun tarkastellaan kiinteillä valuuttakursseilla sekä pois luetaan Ruotsiin liittyvät erityiserät ja vuoden 2008 kertaluonteiset myyntivoitot. Lääkemarkkinoiden odotetaan kuluvan tilikauden aikana pysyvän vakaina Baltian maita lukuun ottamatta. Ruotsissa Tamro muokkaa toimintamalliaan vastaamaan muuttunutta tilannetta apteekkimarkkinoilla. Johtavana lääketukkuna Tamro on kaikissa olosuhteissa vahvasti sitoutunut tuottamaan tehokasta ja korkeatasoista täyden palvelun jakelutoimintaa sekä lisäarvopalveluja kaikille asiakkailleen, myös uusille apteekkitoimijoille. Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Tamro Oyj Hallitus Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Koponen, puh. 020 445 4041 talousjohtaja Sakari Ahdekivi, puh. 020 445 4083 viestintä- ja yritysvastuujohtaja Terhi Kivinen, puh. 040 848 4001 ja s-posti terhi.kivinen(a)tamro.com Tämä osavuosikatsaus on julkaistu verkko-osavuosikatsauksena Tamron verkkosivuilla osoitteessa www.tamro.com. Samassa osoitteessa on myös Tamron kuvapankki.

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Tilaa

Liitteet & linkit