Ilmasto-oppia esitetään uudeksi kouluaineeksi

Report this content

Kansalaisaloite.fi-palvelussa julkaistussa aloitteessa ehdotetaan, että ilmasto-oppia ryhdyttäisiin opettamaan peruskoulussa uutena oppiaineena. Hanketta perustellaan sillä, että ilmastonmuutos on monimutkainen ilmiö, jota tulisi käsitellä opetuksessa yhtenä kokonaisuutena. Nykyisellään ilmiön opetus on pirstaloitunut pieniin osiin eri oppiaineissa.

Ilmasto-oppi uudeksi kouluaineeksi” -kansalaisaloitteessa esitetään, että yläkoululaiset opiskelisivat ilmasto-oppia alakoulun ympäristöopin jatkoksi. Uusi oppiaine kokoaisi ilmastonmuutokseen liittyvät näkökulmat ja ilmastokasvatuksen tavoitteet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Esitystä uudesta oppiaineesta perustellaan sillä, että vaikka ilmastonmuutokseen liittyviä asioita opetetaan kouluissa jo nyt, ilmiötä käsitellään pieninä osina useissa eri aineissa. Tämän vuoksi oppilaiden on vaikea saada ilmastonmuutoksesta selkeää kokonaiskuvaa.

Omana aineenaan opetettava ilmasto-oppi varmistaisi, että ilmastonmuutoksen ymmärtäminen, hillitseminen ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutuminen saisi riittävän suuren painoarvon perusopetuksessa.

Ilmasto-oppi puheenaiheeksi

Aloitteen vireillepanijoina toimivat Nelonen Median radioiden sisältöjohtaja Johannes Saukko ja markkinointitoimisto TBWA Helsingin suunnittelija Mikko Kaivo-oja. Kummankin aloitteentekijän työnantajat, Nelonen Media ja TBWA Helsinki, ovat talkoohengessä tukemassa aloitteen levittämistä.

 – Aloitteellamme on työnantajiemme tuki, minkä ansiosta saamme tälle tärkeälle asialle huomiota. Toivottavasti ilmasto-opista ja ilmastokasvatuksesta ylipäätään tulee puheenaihe, joka omalta osaltaan edistää ponnisteluita muutoksen hillitsemiseksi, Kaivo-oja toteaa.

– Ilmasto-opin läpivieminen eduskunnan käsittelyyn on tärkeä projekti radioillemme. Haluamme käyttää mahdollisuuttamme viestiä suurelle osalle suomalaisista hyvien asioiden edistämiseen. Siksi radiokanavillamme kuullaan tällä viikolla paljon ilmasto-opista, kertoo Saukko.

Ilmastokasvatusta kannustavassa hengessä

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii tietenkin toimia nyt heti, mutta aivan varmasti myös tulevien vuosikymmenten aikana. Ilmiötä pitäisi pystyä käsittelemään kannustavassa hengessä, joka ei lamaannuta, vaan innostaa oppilaita perehtymään ilmiöön ja osallistumaan aktiivisesti sen hillitsemiseen, muistuttaa Kaivo-oja.

Aloitetta varten on tehty myös kyselytutkimus ja kuunneltu asiantuntijoiden näkemyksiä.

Helmikuussa tehdystä Sanoman Suomitutka-tutkimuksesta kävi ilmi, että yli 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kouluissa tulisi käsitellä ilmastonmuutokseen liittyviä asioita monipuolisemmin, Saukko toteaa.

Kansalaisaloitetta taustoittavalla ilmasto-oppi.fi-sivustolla asiaan ottaa kantaa myös Suomen Ilmastopaneelin jäsen, apulaisprofessori Ilkka Ratinen. – Kaikkialle yhteiskuntaan ulottuvalla tutkittuun tietoon perustuvalla ilmastokasvatuksella on todellinen tarve. Toivon säilyttävän ilmastokasvatuksen avulla etsitään ja toteutetaan ilmastonmuutosten hillintätoimia ja tavoitellaan hiilineutraalia yhteiskuntaa mahdollisimman pian. Siksi on tarpeen pohtia, tulisiko ilmasto-opin olla tulevaisuudessa yleissivistävässä koulussa erillinen oppiaine, Ratinen toteaa.

Myös nuoret itse toivovat kouluihin lisää ilmastokasvatusta: 15–28-vuotiaista nuorista koostuva kestävän kehityksen työryhmä “Nuorten Agenda 2030” on linjannut, että ilmastokasvatus tulisi kytkeä opintosuunnitelmaan koskemaan kaikkia aineita ja luokka-asteita.

Toivottavasti aloite saa tarvittavat 50 000 allekirjoitusta, jotta äärimmäisen tärkeä asia etenee eduskunnan käsittelyyn. Ilmastonmuutos yllätti meidän sukupolvemme, mutta nyt meillä on mahdollisuus auttaa tulevaisuuden aikuisia ymmärtämään muutosta paremmin ja hillitsemään sitä yhä tehokkaammin, Saukko päättää.

Lisätietoja:

www.ilmasto-oppi.fi

Johannes Saukko
Sisältöjohtaja, Nelonen Media radiot
johannes.saukko@nelonenmedia.fi
+358405948670

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit