Haastajaoperaattorit vaativat tervettä kilpailua tietoliikennepalveluihin

Lehdistötiedote 27.8.2013

Viestintävirasto on tänään ilmaissut huolensa Suomen viestintämarkkinoiden vääristyneestä kehityksestä. TDC ja muut Suomen merkittävimmät haastajaoperaattorit yhtyvät Viestintäviraston esille nostamaan epäkohtaan ja vaativat tervettä kilpailua tukkuyhteyksiin. Kohtuulliset tukkuhinnat hyödyttäisivät suoraan asiakkaita - sekä kuluttajia että yrityksiä.

Operaattoreiden toisilleen myymien tilaajayhteyksien tukkuhinnat ovat Suomessa Euroopan kalleimmat. Tilaajayhteyksiä toiselta operaattorilta tarvitaan silloin, kun asiakas valitsee tietoliikennepalvelujensa, esimerkiksi internet-liittymänsä, toimittajaksi jonkin muun kuin hänen kiinteistöönsä tulevat tilaajayhteydet omistavan operaattorin.

Tilaajayhteyksien tukkuhintojen tulisi olla 1.3.2013 voimaan tulleiden huomattavan markkinavoiman eli HMV-päätösten mukaisesti kustannussuuntautuneita. Tämä tarkoittaa, että kilpailevan operaattorin tilaajayhteyden omistavalle operaattorille maksaman tukkuhinnan tulisi kattaa omistajalle aiheutuneet kustannukset sekä kohtuullinen tuotto. Suomen suurimmat operaattorit ovat kuitenkin nostaneet muilta operaattoreilta veloittamiaan tukkuhintoja maaliskuun jälkeen jopa 10-40%, mikä on aiheuttanut kestämättömän markkinatilanteen. 

Tukkuhinnat ovat tällä hetkellä niin korkeat, että haastajaoperaattoreiden mahdollisuus kilpailla isoimpien operaattoreiden kanssa vähittäismarkkinoilla on tehty erittäin vaikeaksi. Haastajaoperaattoreilla tarkoitetaan tietoliikenne- ja viestintäpalveluja tarjoavia yrityksiä, joilla ei ole koskaan ollut monopoliasemaa millään alueella Suomessa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi TDC Oy, TNNet Oy, Nebula Oy ja Suomi Communications Oy.

”Terve kilpailu on millä tahansa alalla tervetullutta, koska sen ansiosta alan toimijat kehittävät omia palveluitaan ja ratkaisujaan sekä niiden hinnoittelua käyttäjien eduksi. Tämä puolestaan kehittää koko alaa ja samalla myös Suomen tietoyhteiskunnan tulevaisuutta”, toteaa TDC Oy:n toimitusjohtaja Timo Levoranta ja jatkaa: ”Kilpailun väheneminen sen sijaan johtaa innovaatioiden ja investointien vähenemiseen, palvelujen laadun huononemiseen - ja ennemmin tai myöhemmin myös vähittäishintojen korotuksiin”.

Viestintäviraston mahdollisuudet puuttua tilaajayhteyksien hintojen korotuksiin ovat tällä hetkellä puutteelliset, kuten Viestintäviraston tiedotteessa todetaan. ”Suurimmat HMV-operaattorit  käyttävät tilannetta räikeästi hyväkseen”, täräyttää TNNet Oy:n toimitusjohtaja Timo Nieminen.

Haastajaoperaattoreista suurin osa on varsin pieniä ja niiden määrä onkin vähentynyt viime vuosina yritysostojen, vetäytymisten ja konkurssien myötä.  ”Tilaajayhteyksien hintojen korotuksilla isoimmat HMV-operaattorit pyrkivät sulkemaan meitä haastajaoperaattoreita pois markkinoilta ja estämään uusien toimijoiden markkinoille tuloa, eli vähentämään kilpailua”, sanoo Nebula Oy:n toimitusjohtaja Ville Skogberg.

Vääristynyt kilpailutilanne näkyy viime kädessä asiakkaan kukkarossa. ”Kilpailun vähenemisestä kärsii aina myös viestintäpalvelujen käyttäjä”, toteaa Suomi Communications Oy:n toimitusjohtaja Ville Hellman.

Haastajaoperaattorit näkevät, että on ensiarvoisen tärkeää varmistaa tasapuoliset toimintamahdollisuudet kaikille alan toimijoille. ”Terve kilpailu turvaa suomalaisille kuluttajille ja yrityksille laadukkaat ja kohtuuhintaiset viestintäpalvelut myös tulevaisuudessa. Suomen talous tarvitsee juuri nyt uutta, innovatiivista palvelutarjontaa ja edullisia kustannuksia, jotta yritykset ja talous pärjäävät haastavanakin aikana”, tiivistää TDC Oy:n toimitusjohtaja Timo Levoranta.

Lisätietoja:

TDC Oy, toimitusjohtaja Timo Levoranta, p. 050 994 2610

TNNet Oy, toimitusjohtaja Timo Nieminen, p. 0400 619 048

Nebula Oy, toimitusjohtaja Ville Skogberg, p. 045 679 0003

Suomi Communications Oy, toimitusjohtaja Ville Hellman, p. 044 333 6633

TDC. Yritysten operaattori, jolle palvelu on ykkösasia.
TDC Oy on osa pohjoismaista televiestintäkonsernia, jonka juuret ovat Tanskassa. Tarjoamme data-, internet- ja puheliikenteen IP-pohjaiset sekä yhdentyvän viestinnän ratkaisut suurille ja keskisuurille yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnon organisaatioille valtakunnallisesti. Pk-yrityksille tarjoamme palveluita kumppaneidemme kautta. Palvelujohtajuudesta kertovat Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat jo kolmatta vuotta peräkkäin (EPSI Rating, laajakaistapalvelut, 2010, 2011 ja 2012). Liikevaihtomme vuonna 2012 oli n. 100 miljoonaa euroa ja henkilöstöä n. 250. www.tdc.fi

TNNet Oy on vuonna 2002 perustettu yksityisomisteinen Internetpalveluntarjoaja. Ydinosaamistamme ovat tietoliikenneyhteydet ja laitesalipalvelut, joita tarjoamme pääasiassa yrityksille ja julkisen hallinnon toimijoille. TNNetin oma runkoverkko kattaa Suur-Jyväskylän alueen. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 1,83 milj.euroa ja palvelukseemme kuuluu 15 henkilöä. www.tnnet.fi

Nebula Oy
Nebula on kotimainen ICT-palveluyritys, jonka runsas ja innovatiivinen tarjonta on valjastettu tehostamaan ja tuomaan uusia mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoimintaan. Nebulan palvelut kattavat tietoliikenneyhteydet, konesalit ja käyttöpalvelut sekä monipuoliset pilvipalvelut. Vaikka Nebula keskittyy palvelemaan Suomalaisia yrityksiä, on yhtiöllä myös tuhansia kuluttaja-asiakkaita mm. yhteyspalveluissa. Yrityksen palveluksessa on 110 alan ammattilaista. Vuonna 1997 perustetun, vakavaraisen ja voimakkaasti kasvavan yrityksen liikevaihto on 24,2 milj. euroa (2012). www.nebula.fi

Suomi Communications Oy on vuonna 2001 perustettu tietoliikenneoperaattori. SuomiCom toimittaa laajakaistayhteyksiä ja nettipalveluita kotitalouksille sekä yrityksille pääkaupunkiseudulla. Yhtiön palveluksessa on 10 henkilöä ja liikevaihto on 1,7 milj.euroa (2012). Yrityksen omistajat ovat suomalaisia yksityishenkilöitä. www.suomicom.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

TDC. Yritysten operaattori, jolle palvelu on ykkösasia. Me TDC:llä keskitymme yritysasiakkaisiin ja tarjoamme heille paitsi liiketoimintaa tukevat telepalvelut myös markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen. Valtakunnallinen EPSI Rating tutkimus 2010 ja 2011 vahvistivat, että TDC on teleoperaattoreiden palvelujohtaja, sillä TDC:llä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat yritysten laajakaistapalveluissa. Parhaan palvelun varmistamiseksi TDC toimii omalla nimellään kaikissa Pohjoismaissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2011 noin 3,5 miljardia euroa ja henkilöstöä n. 10.000. Ja vaikka olemmekin jo Suomen toiseksi suurin yritysverkkojen tarjoaja, tunnustamme nöyränä, että numerot eivät ratkaise. Tärkeintä on mutkaton yhteistyö, jossa osaavat ihmiset pistävät asiat kuntoon ja tekevät hankkeista totta. www.tdc.fi