Teboilin markkinaosuudet kasvoivat jo kuudentena peräkkäisenä vuonna

Öljyalalla vallitsevasta kovasta kilpailusta huolimatta Teboil jatkoi vuonna 2005 asemansa vahvistamista Suomen toiseksi suurimpana öljy-yhtiönä. Jo kuudentena vuonna peräkkäin Teboil kasvatti markkinaosuuttaan edustamissaan öljytuotteissa. Vuoden 2005 lopussa kokonaismarkkinaosuus oli 23,7 %, missä on kasvua 0,5 %-yksikköä. Yhtiön markkinaosuus kasvoi myös bensiinissä, dieselissä, kevyessä polttoöljyssä, voiteluaineissa ja nestekaasussa. Ainoastaan raskaan polttoöljyn myynti ei kehittynyt odotetusti. Suhteellisesti suurin myynnin lisäys tapahtui dieselöljyssä, jossa Teboilin myyntimäärä kasvoi 8,5 %, kun kokomaan kasvu oli vain 0,8 %. Dieselin markkinaosuus kasvoi 1,9 %-yksikköä ja oli vuoden lopussa 26,5 %. Suurin markkinaosuuden kasvu saavutettiin kevyessä polttoöljyssä. Markkinaosuus kasvoi 2,8 %-yksikköä, ja nousi 29,4 prosenttiin. Saavutus on merkittävä, sillä pääasiassa lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn kokonaismarkkinat supistuivat 5,4 %, mutta Teboil pystyi kasvattamaan myyntimääräänsä 4,4 %. Bensiinin myyntimäärä on ollut kasvussa 2000-luvulla, mutta viime vuonna se kääntyi laskuun. Kovasta kilpailusta ja laskevista markkinoista huolimatta Teboil pystyi kasvattamaan 1,5 % bensiinin myyntiä ja nostamaan markkinaosuuttaan 0,3 %. Näin Teboil nousi ensimmäistä kertaa Suomen toiseksi suurimmaksi bensiininmyyjäksi 15 % markkinaosuudella. Voiteluaineiden kokonaismarkkinat ovat laskeneet jo useana peräkkäisenä vuonna. Nyt vähennys oli poikkeuksellisen suuri eli 6,5 prosenttia, mihin vaikutti pitkään jatkunut metsäteollisuuden työtaistelu. Myös Teboilin myynti väheni, mutta yleistä kehitystä vähemmän. Yhtiö pystyi kasvattamaan markkinaosuuttaan 0,5 %-yksikköä ja se oli 22,7 prosenttia vuoden lopussa. Teboilin markkinaosuus moottoriöljyissä nousi 26,7 prosenttiin, missä kasvua oli 0,4 %-yksikköä. Nestekaasun kokonaismarkkinat kasvoivat 4,4 %. Teboil pystyi kasvattamaan omaa myyntiään yleistä kehitystä paremmin eli 7,1 %. Myös markkinaosuus kasvoi 0,3 % ja nousi 10,6 prosenttiin. Raskas polttoöljy kärsi lämpimästä säästä ja metsäteollisuuden työtaistelusta niin, että kotimaan myynti laski 10,2 % vuoden 2005 aikana. Teboilin myyntimäärä väheni 14,9 %, ja markkinaosuus laski 2,1 %-yksikköä. Teboilin markkinaosuus oli 38,2 prosenttia. Markkinaosuuksilla mitattuna Teboil oli Suomen toiseksi suurin öljy-yhtiö, ja yhtiöllä oli toiseksi suurin markkinaosuus myös bensiinissä, dieselissä, kevyessä ja raskaassa polttoöljyssä. Kevyen polttoöljyn sekä molempien liikennepolttoaineiden bensiinin ja dieselin markkinaosuudet ovat kautta aikojen korkeimmat. Lisätietoja: Huoltamoyksikön johtaja Heikki Lenkkeri, puh. 0204 700 392 Suoramyyntiyksikön johtaja Martti Suikkanen, puh. 0204 700 222 Myynti- ja markkinaosuustiedot perustuvat Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton keräämiin tietoihin. Oy Teboil Ab/Viestintäosasto/Leila Timgren/28.2.2005.

Yrityksestä

Oy Teboil Ab on täyden palvelun öljytalo, joka harjoittaa öljy- ja energiatuotteiden markkinointia, myyntiä, jakelua ja huoltoasematoimintaa Suomessa. Teboilin omistaja on OAO Lukoil.

Liitteet & linkit