Tecnomen-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2000

TECNOMEN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Liikevaihto kasvoi 52 % ja oli 38,3 (25,3) miljoonaa euroa Liiketulos oli 2,7 (-3,9) miljoonaa euroa Instituutioanti ylimerkittiin yli kymmenkertaisesti, myös yleisö- ja henkilöstöanti ylimerkittiin Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 2,8 (-4,5) miljoonaa euroa. Rahoitusasema vahvistui osakeannin myötä merkittävästi ja omavaraisuusaste oli 86 % (26) TECNOMENIN TOIMIALA Tecnomen kehittää ja toimittaa tietoliikenteen lisäarvopalvelujärjestelmiä teleoperaattoreille ja palveluntarjoajille. Tecnomenin tuotealueita ovat läheisesti yhteen kuuluvat viestintäjärjestelmät ja langattomat internet - ratkaisut sekä ennakkomaksu- ja henkilöhakujärjestelmät. Viestintäjärjestelmien ja langattomien internet -ratkaisujen osuus liikevaihdosta oli tarkastelujakson lopussa 70 %. Ennakkomaksujärjestelmät muodostivat 19 % liikevaihdosta. Henkilöhakujärjestelmien osuus oli 9 % ja muiden tuotteiden 2 %. YHDISTETTY OSAKEANTI JA -MYYNTI Kyron ja Tecnomenin hallitukset päättivät kokouksissaan 9.6.2000 yhdistetyn osakeannin ja -myynnin aloittamisesta sekä yhtiön osakkeiden noteerauksen hakemisesta Helsingin Pörssin päälistalla. Osakeannilla ja - myynnillä laajennetaan Tecnomenin omistuspohjaa, vahvistetaan konsernin rahoitusrakennetta sekä rahoitetaan Tecnomenin kasvua ja luodaan lisämahdollisuuksia sen henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien kehittämiselle. Kaupankäynti Tecnomenin osakkeilla Helsingin Pörssin Pre- listalla alkoi 30.6.2000 ja päälistalla 4.7.2000. Yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä merkittiin ja myytiin yhteensä 12.969.200 osaketta. Tecnomen laski liikkeeseen 7.969.200 uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 8,50 euroa, joka oli myös tarjouksen enimmäishinta. Henkilöstöannin merkintähinta oli 7,65 euroa. Yhtiön osakepääomaa korotettiin 318.768 eurolla. Kyro Oyj Abp myi yhteensä 5.000.000 osaketta. Emoyhtiö Kyro omistaa osakeannin ja -myynnin jälkeen Tecnomenin osakkeista 73,7 %. Tecnomenin instituutioanti ylimerkittiin kymmenkertaisesti. Myös henkilöstö- ja yleisöanti ylimerkittiin. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00060/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00060/bit0002.pdf Koko rapportti