ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj           PÖRSSI-ILMOITUS 13.2.2006 klo 10.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 luvun mukaisen
ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta.

JPMorgan Chase & Co. osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä ylittänyt 1/20 osan.

JPMorgan Chase & Co. ja sen tytäryrityksen hallinnoimien sijoitusrahastojen
yhteenlaskettu osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on noussut 2 934 785 osakkeeseen
vastaten 5,03 prosenttia Tecnomen Oyj:n osakekannasta ja äänimäärästä.

TECNOMEN OYJ

Kristiina Hoppu
laki- ja henkilöstöasiainjohtaja
puh. (09) 8047 8310

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa