ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN

Tecnomen Oyj               PÖRSSI-ILMOITUS   20.2.2004 klo 9.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 luvun mukaisen
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

Fennogens Investments S.A:n osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on alentunut
1 535 000 osakkeeseen ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Geveles
Oy:n omistus 1 311 755 osakkeeseen. Yhteenlaskettuna Fennogens
Investments S.A. ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Geveles Oy:n
osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on siten 2 846 755 osaketta vastaten 4,9
prosenttia eli alle 1/20-osan Tecnomen Oyj:n osakekannasta.

TECNOMEN OYJ

Maarit Mikkonen
sijoittajasuhdepäällikkö
puh. (09) 8047 8027

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetYrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa